Helion


Szczegóły ebooka

Szema Israel. Modlitwa ze Świętą Rodziną

Szema Israel. Modlitwa ze Świętą Rodziną


Czy rodzina z Nazaretu, żyjąca w tak odległych czasach, w innej kulturze, może być dla nas wzorem do naśladowania? Czy próba budowania relacji rodzinnych w oparciu o naukę Jezusa ma obecnie szansę powodzenia? Czy praktyki modlitewne wywodzące się z tradycji żydowskiej mogą być dla nas przydatne? Czego możemy się nauczyć od ludzi, którzy funkcjonowali w całkowicie odmiennych realiach?

Paule Lagrange udowadnia, że Święta Rodzina cały czas pozostaje niewyczerpanym źródłem inspiracji. Analizując różne postawy modlitewne Maryi, Józefa i Jezusa, sięgając po teksty żydowskich modlitw, którymi się na co dzień posługiwali, zachęca nas do wzbogacenia osobistej relacji z Bogiem. Zbiera rozsiane po Ewangelii wypowiedzi Jezusa na temat rodziny, pomaga określić jej rolę i wartość we współczesnym społeczeństwie.

 • Okładka
 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
 • 1. Modlić się z Maryją
  • Modlitwy
 • 2. Modlić się z Józefem
  • Modlitwy
 • 3. Modlić się z Maryją i Józefem
  • Modlitwy
 • 4. Modlić się z Jezusem (I)
  • Modlitwy
 • 5. Modlić się z Jezusem (II)
  • Modlitwy
 • 6. Modlić się wraz z rodziną z Nazaretu
  • Modlitwy
 • 7. Modlić się z rodziną Jezusa
  • Modlitwy
 • 8. Jezus i rodzina
  • Modlitwy

 • Tytuły: Szema Israel. Modlitwa ze Świętą Rodziną
 • Autor: Paule Lagrange
 • ISBN Ebooka: 9788379061303, 9788379061303
 • Data wydania: 2018-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_0vag
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze