Helion


Szczegóły ebooka

Żywot Świętej Katarzyny ze Sieny

Żywot Świętej Katarzyny ze Sieny


Pierwsze w historii pełne wydanie żywota Świętej Katarzyny ze Sieny autorstwa Rajmunda z Kapui

Katarzyna ze Sieny wielka mistyczka i Doktor Kościoła, współpatronka Europy nie ma drugiej takiej świętej w dziejach chrześcijańskiej Europy. Poucza papieży, kardynałów i arystokratyczne rody włoskich miast; w podróży towarzyszy jej nieustannie orszak wielbicieli - poetów, malarzy i dobrze urodzonych młodzieńców; jej dzieło: Dialog o Bożej Opatrzności, stawia ją w jednym szeregu z Petrarką i Boccaciem. Dzięki niej papież powróci z niewoli awiniońskiej. Umiera młodo, ale to nie koniec jej rewolucyjnego ducha, którego poniosą w świat jej wybitni współtowarzysze i emisariusze Bożej Sprawy, m. in. bł. Rajmund z Kapui.

Kiedy skończyła mówić, papież uśmiechnięty nawiązał do jej słów, streszczając całą wypowiedź i tak rzekł do kardynałów: Bracia, jakżeż godni nagany jesteśmy w oczach Bożych, kiedy drżymy ze strachu, a ta kobietka nas zawstydza. Mówię kobietka nie dla lekceważenia jej płci, ale dla podkreślenia jej kruchości i dla naszego zbudowania. Ona z natury powinna się lękać, nawet wtedy, gdybyśmy sami czuli się bezpieczni, a tymczasem my doznajemy strachu, a ona nic się nie boi, i jeszcze nas umacnia. Powinniśmy się wstydzić".

 • Okładka
  • Wstęp
 • PROLOG PIERWSZY
  • MISJA KATARZYNY WŚRÓD JEJ WSPÓŁCZESNYCH
 • PROLOG DRUGI
  • PRZEDMIOT, METODA I PODZIAŁ DZIEŁA
 • [CZĘŚĆ PIERWSZA]
  • ROZDZIAŁ I Rodzice Katarzyny
  • ROZDZIAŁ II Narodziny i dzieciństwo Katarzyny
  • ROZDZIAŁ III Katarzyna składa ślub dziewictwa
  • ROZDZIAŁ IV Zmagania Katarzyny z rodziną o możliwość wypełnienia swego ślubu
  • ROZDZIAŁ V Zwycięstwo Katarzyny
  • ROZDZIAŁ VI Umartwienia Katarzyny i próby powściągania ich przez matkę
  • ROZDZIAŁ VII Przyjęcie habitu Sióstr od Pokuty św. Dominika
  • ROZDZIAŁ VIII O Siostrach od Pokuty św. Dominika
  • ROZDZIAŁ IX Niezwykłe postępy na drodze do Boga
  • ROZDZIAŁ X Mądrość Katarzyny
  • ROZDZIAŁ XI Więź Katarzyny ze Zbawicielem
  • ROZDZIAŁ XII Zaślubiny z Chrystusem
 • CZĘŚĆ DRUGA
  • ROZDZIAŁ I Misja Katarzyny
  • ROZDZIAŁ II Początek działalności publicznej
  • ROZDZIAŁ III Miłosierdzie wobec ubogich
  • ROZDZIAŁ IV Miłosierdzie wobec chorych
  • ROZDZIAŁ V Częsta Komunia Święta i zarzuty stawiane Katarzynie z tego powodu
  • ROZDZIAŁ VI Ekstazy i objawienia
  • ROZDZIAŁ VII Niektóre z cudów, które Bóg uczynił na jej prośby, dla dobra duchowego bliźnich
  • ROZDZIAŁ VIII Cuda, które uratowały życie lub zdrowie cielesne bliźnich
  • ROZDZIAŁ IX Cudowne uwolnienia opętanych
  • ROZDZIAŁ X W jaki sposób Święta używała daru proroctwa dla dobra bliźniego
  • ROZDZIAŁ XI O cudach, które Bóg przez nią działał w ukryciu
  • ROZDZIAŁ XII Umiłowanie Eucharystii i cuda związane z bliskością Katarzyny z Najświętszym Sakramentem i relikwiami świętych
 • CZĘŚĆ TRZECIA
  • ROZDZIAŁ I Ostatnie działania Katarzyny w Rzymie na rzecz jedności Kościoła i misja Rajmunda do króla Francji Karola. Imiona i kwalifikacje świadków ostatnich chwil Katarzyny, których relacje pozwoliły autorowi je opisać
  • ROZDZIAŁ II Ostatnie półtora roku życia Katarzyny, jej cierpienia z powodu ataków szatana i jej wierność Bogu
  • ROZDZIAŁ III Pełne oddanie Katarzyny Chrystusowi epilog pierwszy
  • ROZDZIAŁ IV Testament duchowy Katarzyny i jej przejście do wieczności
  • ROZDZIAŁ V Cuda pośmiertne
  • ROZDZIAŁ VI Cierpliwość Świętej w znoszeniu przeszkód na drodze życia duchowego epilog drugi
 • PRZYPISY

 • Tytuły: Żywot Świętej Katarzyny ze Sieny
 • Autor: Rajmund z Kapui
 • ISBN Ebooka: 9788370339753, 9788370339753
 • Data wydania: 2018-05-22
 • Identyfikator pozycji: e_0vbu
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze