Szczegóły ebooka

Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane

Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane

red. Rafał Blicharz

Ebook

Niniejsza książka stanowi efekt współpracy dwóch znakomitych ośrodków akademickich, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjatywa jej powstania zrodziła się w wyniku odbycia wielu seminariów, konferencji i szkoleń zorganizowanych dla przedsiębiorców przez współpracujące ze sobą Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UŚ oraz Katedry Prawa Handlowego i Gospodarczego URz. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, Autorzy niniejszego utworu opracowali w nim zagadnienia związane z działalnością gospodarczą, które były przedmiotem najczęstszych pytań i wątpliwości w czasie spotkań z przedsiębiorcami. Jednocześnie, chcąc ułatwić lekturę książki, Autorzy starali się unikać skomplikowanych zwrotów prawniczych, używając zamiast trudnego języka prawnego, języka zrozumiałego dla wszystkich.

Książkę otwierają rozdziały wprowadzające do problematyki działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zainteresowania każdego przedsiębiorcy (pojęcie działalności gospodarczej i jej zasady, pojęcie przedsiębiorcy). Karty kolejnych rozdziałów przedstawiają prawa i obowiązki przedsiębiorców związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówione zostały rejestry przedsiębiorców i procedury rejestracyjne, scharakteryzowane zostały także różne formy prawne, w których przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą lub inną aktywność typu non profit. Innym, niezwykle istotnym zagadnieniem związanym z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, a nie pominiętym w niniejszym opracowaniu są kwestie podatkowe. Ważne miejsce w pracy zajmuje także rozdział poświęcony problematyce związanej z zatrudnianiem pracowników. Osobny rozdział dedykowany został reglamentacji działalności gospodarczej, czyli prawnym formom ograniczenia konstytucyjnie zagwarantowanej i wielokrotnie ustawowo powtórzonej zasadzie wolności działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia są także rozdziały odnoszące się do prawnych możliwości pozyskiwania kapitału, w tym zamówień publicznych, poprzez współpracę z tzw. sektorem publicznym (prawo rynku kapitałowego, specyfika funduszy unijnych, partnerstwo publiczno prywatne), ochrony wypracowanych idei (ochrona własności przemysłowej). Ponieważ każdy przedsiębiorca podlega kontroli sprawowanej przez rozmaite organy kontrolne lub nadzorcze, w  pracy nie mogło zabraknąć także rozdziału omawiającego procedurę kontroli przedsiębiorcy.

Problematyka stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania wybrana została spośród szerokiego spektrum prawnych regulacji odnoszących się do działalności gospodarczej przedsiębiorcy i stanowi jedynie jej mały wycinek. Założeniem Autorów nie było szerokie, szczegółowe, czy analityczne przybliżenie skomplikowanych, choć ciekawych problemów prawnych w tym zakresie, a jedynie zakreślenie wybranej problematyki. Stąd praca dedykowana jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej lub już ją prowadzących, niebędących prawnikami.

Mamy nadzieję, że lektura książki zachęci Państwa do przeglądnięcia także bardziej szczegółowych opracowań poruszonych w niej tematów, jak również ułatwi podejmowanie decyzji gospodarczych.

Spis treści

 

Słowo wstępne / 7

Wykaz skrótów / 9

 

Rafał Blicharz

I. Podstawowe pojęcia. Wprowadzenie / 13

 

Jan Olszewski

II. Przegląd ważniejszych rejestrów gospodarczych / 35

 

Katarzyna Pokryszka

III. Wybrane uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej / 87

 

Artur Żurawik

IV. Pisemna interpretacja organu co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów w kontekście zmian ustawowych / 103

 

Beata Sagan

V. Podmioty typu non profit / 113

 

Tomasz Turek

VI. Zasady opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych / 153

 

Katarzyna Łuczak

VII. Reglementacja działalności gospodarczej / 173

 

Urszula Torbus

VIII. Przedsiębiorca jako pracodawca / 189

 

Anna Hołda-Wydrzyńska

IX. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy / 229

 

Anna Hołda-Wydrzyńska

X. Prawo własności przemysłowej / 271

 

Rafał Blicharz, Anna Lichosik

XI. Rynek kapitałowy jako możliwość finansowania działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane / 305

 

Agnieszka Piwowarczyk

XII. Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsiębiorczości / 321

 

Michał Kania

XIII. Partnerstwo publiczno-prywatne / 347

  • Tytuł: Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane
  • Autor: red. Rafał Blicharz
  • ISBN: 978-83-226-3205-5, 9788322632055
  • Data wydania: 2018-05-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0vc9
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego