Helion


Szczegóły ebooka

Dlaczego Polska jest wartością

Dlaczego Polska jest wartością


Autor dedykuje książkę ludziom, zwłaszcza młodym, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, czy i jaki ma sens bycie we wspólnocie historyczno-kulturowej. Którzy chcą wiedzieć, czy powinniśmy być dumni z własnej przeszłości, czy raczej poddać się pedagogice wstydu akcentującej ciemne strony polskiej historii? Czy mamy się czuć zażenowani, że tkwi w nas swego rodzaju mesjanizm patriotyzmu jako umiłowanie ojczyzny i wolności?

Odwołując się do filozofii, tłumaczy, językiem prostym i zrozumiałam nawet dla nie obeznanego z pojęciami naukowymi czytelnika, że myśl hermenutyczna ma szacunek dla dokonań minionych pokoleń i dla tradycji. Dokonuje refleksji nad wyznacznikami hermeneutycznej filozofii polityki, zwraca uwagę na kryzys, w jakim znajduje się europejska kultura.

Uważa, że konieczny jest powrót do społeczeństwa nowoczesnego, które będzie budowało wspólnotę kulturową w oparciu o wartości i ideały godne pielęgnowania. Refleksja nad polityką powinna mieć hermeneutyczną głębię, ponieważ dopiero znajomość podstaw filozofii pozwala na krytyczną i racjonalną ocenę rzeczywistości. Udowadnia młodym ludziom, że zatopienie się w konsumpcji, zabawie, postawach hedonistycznych, tylko pozornie może gwarantować nowoczesną, europejską tożsamość. Przekonuje, że Polska jest wartością.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • 1. Hermeneutyczny zwrot filozofii europejskiej
  • 1.1. Od hermeneutyki do filozofii hermeneutycznej
  • 1.2. Rozum hermeneutyczny
 • 2. Filozofia hermeneutyczna nie jest postmodernizmem
  • 2.1. Postmodernizm rdzeń ideowy
  • 2.2. Dekonstrukcjonizm Derridy jako przykład myślenia ponowoczesnego
  • 2.3. Radykalna hermeneutyka Johna D. Caputo
  • 2.4. Krytyka myślenia postmodernistycznego
  • 2.5. Dlaczego filozofia hermeneutyczna nie jest postmodernizmem
 • 3. Czego filozofia hermeneutyczna nauczyła się od klasycznej filozofii niemieckiej
  • 3.1. Filozofia praktyczna i antropologia Kanta
  • 3.2. Fichtego filozofia wolności
  • 3.3. Heglowska teoria nowoczesnego społeczeństwa
 • 4. Kategorialne podstawy hermeneutycznego ujęcia polityczności
  • 4.1. Etyka z perspektywy filozofii hermeneutycznej
  • 4.2. Naród jako wspólnota językowa
  • 4.3. Tradycja jako duchowa skarbnica narodu
 • 5. Hermeneutyczna filozofia polityki. Prolegomena
  • 5.1. Stosunek hermeneutycznej filozofii polityki do ideologii liberalizmu
  • 5.2. Hermeneutyka wobec komunitaryzmu i republikanizmu
  • 5.3. Fundamentalne wartości hermeneutycznej filozofii polityki
  • Podsumowanie
 • 6. Dlaczego Polska jest wartością?
 • 7. Narodowa wolność a europejska odpowiedzialność
 • Słownik trudniejszych terminów używanych w książce