Szczegóły ebooka

Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca

Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca

Sandra Frydrysiak

Ebook

Taniec jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się sztuk performatywnych,  a taneczno-techno-naukowe asamblaże stanowią dyskursywne pole kultury wpływające na sposób myślenia o poznającym podmiocie. Głównym celem stojącym za książką jest zastanowienie się nad tym, jak taniec i przemiany w tańcu współczesnym (mającym swe źródła w tańcu postmodernistycznym, zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku) mogą być soczewką na patrzenie na kulturowe przekształcenia związane z poznawczo-perceptywnymi funkcjami organizmu ludzkiego, które zachodzą pod wpływem rozwiązań naukowych i technologicznych.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Wprowadzenie
 • Część I. Taniec na miękkiej ścieżce badawczej
  • Wstęp: Paradygmat twórczy Judson Dance Theatre
  • Paragraf 1: Pierwsza wiedza o cielesnym poznaniu kinestetyka
  • Paragraf 2: Fenomenologia i filozofia egzystencjalna jako inspiracje dla tańca
  • Paragraf 3: Improwizacja w tańcu jako narzędzie poznania
  • Paragraf 4: Psychologia rozwojowa Daniela Sterna jako inspiracja dla tańca
  • Paragraf 5: Taniec improwizowany jako forma myślenia w ruchu. Filozofia Maxine Sheets-Johnstone
  • Paragraf 6: Psychologia środowiskowa i sensomotoryczna teoria percepcji jako inspiracje dla tańca
  • Paragraf 7: Ucieleśniona kognitywistyka jako łącznik między nauką. Trendy badawcze
 • Część II. Taniec na twardej ścieżce badawczej
  • Wstęp
  • Paragraf 1: Źródła neurokognitywistyki
  • Paragraf 2: Taniec jako obiekt badań neurokognitywnych
  • Paragraf 3: Neuroestetyka tańca
  • Paragraf 4: Aplikacja wyników badań neurokognitywnych do praktyki choreograficznej: Ivar Hagendoorn
  • Paragraf 5: Taniec, czyli myślenie ciałem na twardej ścieżce nauki. Badania Davida Kirsha
  • Paragraf 6: Oblicza i konsekwencje neurozwrotu
 • Część III. Taniec na ścieżce technologii. Taneczne projekty w duchu artscience
  • Wstęp
  • Paragraf 1: Technologie, ciało i taniec w performatywnej przestrzeni technokultury
  • Paragraf 2: Taniec jako research. Performatywny paradygmat nauki
  • Paragraf 3: Metataniec w paradygmacie artscience
  • Paragraf 4: Taniec w laboratoriach: na styku technologii i (neuro)nauki
  • Paragraf 5: Ruch (i taniec) jako narzędzie poznawcze sztuki współczesnej
  • Paragraf 6: Taniec jako sztuka transmedialna. Choreograficzne instalacje Williama Forsythea
 • Bibliografia
 • Karta redakcyjna
 • Tytuł: Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca
 • Autor: Sandra Frydrysiak
 • ISBN: 978-83-62409-77-8, 9788362409778
 • Data wydania: 2018-05-30
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_0vhw
 • Wydawca: Officyna