Helion


Szczegóły ebooka

Ale nam się wydarzyło

Ale nam się wydarzyło


Ale nam się wydarzyło bez docenienia, jak bardzo zostaliśmy obdarowani przez Pana historii, żyjąc w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, fenomenu Solidarności oraz niepodległej III Rzeczpospolitej, nie zdobędziemy się na realistyczną analizę naszego czasu i na odwagę budowania przyszłości. I chociaż pojawią się na tych kartach nuty pesymizmu, to wiem, że bez elementu dziękczynienia, tak ważnego w chrześcijańskiej duchowości i tak łatwo zagłuszanego przez codzienne troski, łatwo damy się przygnieść ciężarom doczesności, zamykając się zarazem na działanie Ducha Świętego. Bez tworzenia kultury pojednania będziemy skazani na nieskończone swary i nieustanne mącenie w narodowej kadzi.

Skoro już przywołałem Wyspiańskiego, przypomniał mi się też fragment jednego z listów, które otrzymałem od Jana Pawła II: Czy Polacy wyciągną nieodzowne wnioski w stosunku do przyszłości? Czy potrafią się zmobilizować pod kątem Tertio Millennio? Modlił się kiedyś Wyspiański słowami Konrada w Wyzwoleniu: Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie Duch Twój wstąpi, i śpiące niech pobudzi. Chyba jest to modlitwa także na dzisiaj.

Tak, to jest także papieska modlitwa na nasze dzisiaj / ze wstępu Autora.

 • Okładka
 • Wstęp
 • I O PAPIEŻU I POLSCE
 • Poznań Trzemeszno, 16 października 1978 roku
 • Kościół i świat przed 16 października 1978 roku
 • Polska trzęsienie ziemi
 • Dwutakt Karola Wojtyły
 • Budowniczy mostów
 • Papież praw człowieka
 • Uporządkowana zgoda zamiast pseudopokoju
 • Trwonione bogactwo naturalne społeczeństwo obywatelskie
 • Teoria i praktyka solidarności
 • Zamiast narodowej lobotomii
 • Tym razem bez cudzysłowu Papież w Zgromadzeniu Narodowym
 • Ostatnia pielgrzymka
 • Dar i dług
 • Czy jesteśmy Kościołem Jana Pawła II?
 • Nie bójmy się ateistów
 • Panmaglizm
 • Cztery twarze jedna Polska
 • Gniew i ból dwa radykalizmy
 • Spowiedź z własnych grzechów
 • Trudny czas dla homo sapiens
 • II O KOŚCIELE I ŚWIECIE
 • Ostatni sobór ciągłość czy rewolucja?
 • Chrześcijanin wobec państwa
 • Obustronnie szkodliwe uprzedzenia Kościół i liberalna demokracja
 • Dylematy polityka
 • Wojna czy pokój?
 • Etyka i ekonomia XX wieków nieporozumień
 • Siedem tez o religii, demokracji i społeczeństwie otwartym
 • Autodestrukcja społeczeństwa otwartego?

 • Tytuły: Ale nam się wydarzyło
 • Autor: Maciej Zięba OP
 • ISBN Ebooka: 9788379069248, 9788379069248
 • Data wydania: 2018-05-30
 • Identyfikator pozycji: e_0vhy
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze