Helion


Szczegóły ebooka

Warto być przyzwoitym

Warto być przyzwoitym


Warto być przyzwoitym to wspomnienia Władysława Bartoszewskiego zebrane przez niemieckiego wydawcę K. Lehmanna.

Pierwsze polskie oficjalne wydanie książki miało miejsce w 1990 roku w Wydawnictwie W drodze. Obecna edycja została dodatkowo wzbogacona o publikacje, wykłady i przemówienia autora z lat jego działalności w okresie PRL, a także z czasu jego służby dyplomatycznej w III RP.

Wstęp do książki napisał o. Maciej Zięba OP, szkic biograficzny przygotował prof. Andrzej Friszke.

 • Okładka
 • Wstęp
 • Władysław Bartoszewski szkic portretu
 • Część pierwsza Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika
 • Warto być przyzwoitym
 • Urodzony w wolności dla wolnego życia
 • Pierwsi ludzie zginęli we śnie
 • Duży nos, okulary, a więc Żyd...
 • Auschwitz
 • Ocalić ślady
 • Wobec zagłady
 • Powstanie Warszawskie i co potem?
 • Jedziemy do Oświęcimia?
 • Wpadam w zasadzkę
 • W więzieniu po raz wtóry 19491954
 • Znowu?
 • Moje spotkania w RFN
 • Gdybym mógł wybrać jeszcze raz
 • Część druga Wybijamy się na niepodległość
 • Polskie Państwo Podziemne Zarys problemu
 • Tajna prasa w okresie okupacji niemieckiej i jej rola w życiu społeczeństwa
 • Znak Polski Walczącej
 • Lata wojenne Stanisława Herbsta
 • Oblicze kultury polskiej w konspiracji
 • Kilka uwag o Powstaniu Warszawskim
 • Przemówienia w rocznicę Powstania Warszawskiego 31 VII 2004 1 VIII 2004
 • Wystąpienie na uroczystości sześćdziesiątej rocznicy oswobodzenia ostatnich więźniów KL AuschwitzBirkenau
 • Polacy Żydzi wojna okupacja (Myśli o stosunkach polskożydowskich)
 • O Towarzystwie Kursów Naukowych
 • Głos w dyskusji na Kongresie Kultury Polskiej 12 grudnia 1981 roku
 • Pokój za wszelką cenę?
 • Dokąd idziemy?
 • Część trzecia Dla Polski, Europy i świata
 • Nie ma pokoju bez wolności
 • Przemówienie w Bundestagu
 • Człowiek przyzwoity jest zawsze na początku swojej drogi vir bonus semper tiro
 • Zapobiegać u progu
 • Pojednanie odpowiedzialność i odwaga
 • Wierzę w potęgę wartości
 • Siła obecności siła cierpienia
 • Nota od wydawcy
 • Indeks nazwisk

 • Tytuły: Warto być przyzwoitym
 • Autor: Władysław Bartoszewski
 • ISBN Ebooka: 9788370338770, 9788370338770
 • Data wydania: 2018-06-20
 • Identyfikator pozycji: e_0waz
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze