Helion


Szczegóły ebooka

Zur Klassifizierung der Prädikative

Zur Klassifizierung der Prädikative


Niniejsza praca klasyfikuje i nazywa konstrukcje orzecznikowe. W tym celu poddane analizie zostają najważniejsze dzieła gramatyki języka niemieckiego. Dla lepszego zrozumienia obszaru badawczego uwzględnione zostają wybrane aspekty języka polskiego dotyczące tematu badawczego. Praca stanowi przyczynek badawczy do językoznawstwa niemieckiego i jest kierowana do zainteresowanych opisem naukowym studentów filologii germańskiej.

Inhalt

 

1. Einleitung / 7

 

2. Zum Prädikativ / 9

2.1 Zum Pradikativbegriff / 9

2.1.1 Heidolph et al. (1981) / 10

2.1.2 Helbig/Buscha (2013) / 14

2.1.3 Engel (1996), (2009) / 18

2.1.4 Erben (1980) / 22

2.1.5 Gallmann (2016) / 23

2.1.6 Eisenberg (2006) / 26

2.1.7 Zifonun et al. (1997) / 29

2.1.8 Fazit / 33

2.2 Pradikative Substantive / 37

2.2.1 Pradikativer Genitiv / 37

2.2.2 Artikelgebrauch / 39

2.3 Pradikative Adjektive / 44

2.3.1 Flektierte Form der Adjektive / 45

2.4 Pradikative Prapositionen / 47

2.4.1 Pradikative vs. adverbiale Prapositionalphrasen / 48

2.5 Pradikative als/wie-Fugungen / 53

2.6 Pradikative im Polnischen / 54

2.6.1 Pradikative Substantive / 55

2.6.2 Pradikative Adjektive / 59

2.7 Pradikation vs. Identitat / 60

2.7.1 Die Pradikation / 61

2.7.2 Die Identitat / 64

 

3. Kopulaverben und Kopulasätze / 67

3.1 Kopulae / 67

3.1.1 Allgemeines / 67

3.1.2 Eigenschaften der Kopulae / 70

3.1.3 Valenzverhaltnisse in den Kopulasatzen / 74

3.2 Kopulaahnliche Verben / 78

3.3 Subjekt und Pradikativ / 83

3.4 Kongruenzverhaltnisse in den Kopulasatzen / 87

3.4.1 Zur Kasuskongruenz / 87

3.4.2 Zur Numeruskongruenz / 89

3.4.3 Zur Verbalkongruenz / 91

3.4.4 Zur Genuskongruenz / 94

3.5 Subjektlosigkeit / 96

 

4. Depiktive und resultative Konstruktionen / 99

4.1 Depiktive / 99

4.1.1 Pradikation vs. Attribution / 100

4.1.2 Depiktive vs. Adverbiale der Art und Weise / 104

4.1.3 Skopus und Stellung der Depiktiven / 104

4.2 Resultative / 107

4.2.1 Das Vorkommen der Resultativen / 108

4.3 Fazit / 113

 

5. Der eigene Vorschlag / 115

 

6. Zusammenfassung / 119

 

7. Literaturverzeichnis / 123

 

Zusammenfassung / 129

Streszczenie / 131

Summary / 133