Helion


Szczegóły ebooka

Księga miłości

Księga miłości


Książka przedstawia miłość jako byt dający wolność, siłę ponad każdą siłę tej ziemi oraz którą można znaleźć w najświętszych księgach i w zbawieniu, lecz nie każdy jest w stanie ją dostrzec. Dzieło Bô Yin Râ ma za zadanie pokazać gdzie szukać miłości, w jakiej formie można ją zobaczyć oraz ukazanie Boga jako symbolu pojednania z człowiekiem.

  • Słowo wstępne
  • Największy Miłujący
  • O praogniu miłości
  • Światło zbawienia
  • Siła twórcza miłości.