Helion


Szczegóły ebooka

Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) - jego dzieje i inwentarz

Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) - jego dzieje i inwentarz

Praca pokazuje losy Archiwum Jeleńskich i jego twórców z ich koneksjami rodzinnymi, co pozwala ukazać wartość i znaczenie ich spuścizny. Druga obszerniejsza część publikacji jest inwentarzem – dla czasów stanisławowskich rozbudowanym o cytaty i regesty treści poszczególnych jednostek Archiwum Jeleńskich przechowywanego w NGAB w Mińsku. To archiwum nieznane i cenne, szczególnie dla badań nad historią nowożytną XVI–XIX wieku. Całość inwentarza została zindeksowana. Ta pomoc naukowa z krótkim opracowaniem może wprowadzić Archiwum Jeleńskich do obiegu naukowego, na co ono z pewnością zasługuje.

Spis treści

 

Wprowadzenie / 7

 

ROZDZIAŁ I

Jeleńscy, twórcy Archiwum / 11

 

ROZDZIAŁ II

Historia Archiwum Jeleńskich i jego dawne inwentarze / 39

 

ROZDZIAŁ III

Ramy chronologiczne, wielkość, treść i znaczenie Archiwum Jeleńskich / 45

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady konstrukcji inwentarza i edycji zawartości Archiwum Jeleńskich / 51

 

Inwentarz Archiwum Jeleńskich / 57

 

Bibliografia / 449

Indeks osobowy / 453

 

Summary / 501

Резюме / 503

  • Tytuł: Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) - jego dzieje i inwentarz
  • Autor: Dariusz Rolnik
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3428-8, 9788322634288
  • Data wydania ebooka: 2018-08-02
  • Identyfikator pozycji: e_0x3n
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego