Helion


Szczegóły ebooka

Wśród lodów

Wśród lodów


Książka opowiada o amerykańskiej grupie marynarzy pod dumną nazwą: „Towarzystwo Mórz Północnych“, która postanowiła wysłać okręt do jednego z biegunów. Wybrano biegun północny, a z okrętów „Nadzieję“, najlepszy parowiec Towarzystwa.

 • WŚRÓD LODÓW
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.