Helion


Szczegóły ebooka

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka

Przedstawiona w dwóch tomach monografia, pt. "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka". T. 1 i "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce", T. 2, stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności w praktyce i teorii pedagogicznej. Publikacja zawiera rozważania dotyczące roli nauczyciela innowatora w kreowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, opiekuńczego i organizacyjnego funkcjonowania przedszkola i szkoły, a w związku z tym potrzeby kształcenia przyszłych pedagogów do innowacyjnego myślenia o procesie edukacji. Publikacja zawiera również przykłady innowacji z praktyki pedagogicznej w przedszkolu, klasach 1-11/ szkoły podstawowej, a także kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Publikacja jest adresowana do szerokiej rzeszy nauczycieli, badaczy, którzy wrażliwi są na nieustannie zmieniające się otoczenie społeczno-kulturowe, w którym stale i na nowo odnajdują się teoretycy, jak i praktycy zaangażowani w kreowanie procesu edukacji dzieci. Stanowi ona kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu działań innowacyjnych w pracy z dzieckiem. Monografia może stanowić źródło inspiracji do ciekawych propozycji dydaktycznych z dzieckiem dla studentów, nauczycieli czy rodziców.

Spis treści

 

Wstęp (Urszula Szuścik, Renata Raszka) / 7

 

Lidia Wollman

Nauczyciel innowator XXI wieku jako organizator środowiska uczenia się / 11

 

Krystyna Duraj-Nowakowa

Innowacje nauczycieli jako liderów organizacji i zarządzania praktyką pedagogiczną / 25

 

Maciej Kołodziejski, Małgorzata Przybysz-Zaremba

Polimorficzne wymiary generowania innowacji w edukacji – wątki rozproszone / 38

 

Beata Oelszlaeger-Kosturek

O potrzebie kształcenia studentów pedagogiki do innowacyjnego myślenia o procesie edukacji w kontekście nabywania kompetencji komunikacyjnych / 50

 

Małgorzata Zalewska-Bujak

Obszary deficytów twórczych działań nauczycieli dzisiejszej szkoły / 67

 

Jolanta Bonar, Anna Buła

Refleksyjna praktyka źródłem kompetencji nauczyciela dla wspierania rozwoju dziecka / 78

 

Elżbieta Marek

W poszukiwaniu metod wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w młodszym wieku szkolnym (na podstawie analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego) / 88

 

Jadwiga Oleksy

Studenckie praktyki pedagogiczne jako przestrzeń realizacji działań twórczych / 104

 

Teresa Giza

Innowacje w teorii i praktyce wczesnoszkolnej na Ukrainie / 116

 

Gabriela Kapica, Kornelia Solich

W poszukiwaniu skutecznej koncepcji kształcenia nauczycieli języka obcego dzieci / 128

 

Dominika Duraj

Jak pomóc dziecku stać się przedszkolakiem. Proces adaptacji do środowiska przedszkolnego / 142

 

Barbara Cygan

Skuteczna diagnoza jako podstawa pomocy pedagogicznej dzieciom w przedszkolu / 156

 

Anida Szafrańska

Innowacyjna działalność placówek wychowania przedszkolnego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu / 170

 

Indeks nazwisk / 183

  • Tytuł: Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka
  • Autor: red. Urszula Szuścik, Renata Raszka
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3104-1, 9788322631041
  • Data wydania ebooka: 2018-08-07
  • Identyfikator pozycji: e_0x5b
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego