Helion


Szczegóły ebooka

Dzieci w Biblii

Dzieci w Biblii


W książce zawarte jest sześć opowiadań dotyczących postaci dzieci zarówno ze Starego jak i z Nowego Testamentu. Narracja obejmuje relację z Pisma Świętego, jak i interpretację wydarzeń dokonaną przez autorkę.

W przykładach biblijnych dzieci mogą rozpoznać samych siebie i spotkać się z Bogiem. Wybrano postacie dzieci i młodzieży, aby ich rówieśnicy – wiele, wiele wieków później mogli się z nimi utożsamić, postawić w ich sytuacji, a także zastanowić się, co wtedy i dziś jest wspólnego i jak budować przyjaźń z Bogiem.

Tamte dzieci też miały swoje plany, marzenia, problemy, trudności, rodzinę i  rówieśników. Pewnego dnia spotkały Boga. Jak to odmieniło ich życie? W jakich okolicznościach doszło do spotkania? Co się z nimi działo? Ktoś im towarzyszył, czy byli sami? Jaką można dać odpowiedź na obecność Boga w życiu?

Książka jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi. Historie są wzbogacone o część przeznaczoną zarówno dla dzieci i rodziców – znajdują się tam przykładowe pytania, zadania i  odniesienia do Pisma Świętego – tzw. Listy do rodzica.

Oprócz pracy w domu może być wykorzystana na lekcjach religii bądź spotkaniach dla dzieci organizowanych przez  wiele wspólnot działających w Kościele.

Opowiadania mogą być doskonałą pomocą w wychowywaniu dziecka w świecie wartości chrześcijańskich. Pokazują w jaki sposób Biblia może być zrozumiała dla współczesnego dziecka.

„Dzieci w Biblii” zainteresuje czytelników między 6 a 12 rokiem życia i ich rodziców.

 • Prolog
 • Chłopiec z rybami
  • Przyjęcie zaproszenia
  • Droga na spotkanie z Jezusem
  • Spotkanie z Jezusem
  • Po spotkaniu
  • List o chłopcu z rybami
 • Samuel
  • Dzieciństwo
  • W szkole Helego
  • Głos Boga
  • Samuel prorokiem
  • List o Samuelu
 • Dawid
  • Wybranie
  • Dawid u Saula
  • W Dolinie Terebintu Goliat
  • W dolinie Terebintu pokonanie Goliata
  • List o Dawidzie
 • Józef Egipski
  • Życie w domu ojca
  • Sprzedaż
  • W Egipcie
  • Spotkanie z braćmi
  • List o Józefie
 • Bogaty Młodzieniec
  • Zaproszenie
  • Droga na spotkanie z Jezusem
  • Spotkanie z Jezusem
  • Po spotkaniu
  • List o Bogatym Młodzieńcu
 • Jezus błogosławi dzieci
  • Pragnienie spotkania Jezusa
  • Przyjęcie zaproszenia
  • Błogosławieństwo dzieci
  • Być jak dziecko
  • List o pobłogosławionych dzieciach
 • Epilog