Helion


Szczegóły ebooka

Źródła sporu o Amoris laetitia

Źródła sporu o Amoris laetitia


Z wielkim napięciem oczekiwano na publikację adhortacji Amoris laetitia. Liczono na to, że papież Franciszek zajmie jasne stanowisko w kwestiach najbardziej kontrowersyjnych, jak stosunek do osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach oraz do osób homoseksualnych. Tak się jednak nie stało, co więcej dokument zaczął być interpretowany, w zależności od poglądów i oczekiwań, w sposób całkowicie różny. Profesor Kupczak przygląda się jednak nie samej adhortacji, ale poprzedzającym ją dwóm sesjom Synodu Biskupów (20142015), poświęconym rodzinie w Kościele i świecie współczesnym. To na nich rozgorzał spór nazwany przez autora najgorętszym od czasu zakończenia Soboru Watykańskiego II, dotyczący zwłaszcza etyki seksualnej i nowej wrażliwości Kościoła. Na ile temperatura sporu wynikała z siły skrajnych stanowisk, na ile zaś została podgrzana przez media? W jakim stopniu inspiracją dla toczonych dyskusji było stanowisko ojców synodu, w jakim natomiast presja kultury masowej i próba wymuszenia zmian obyczajowych? Wreszcie, czy rzeczywiście możemy mówić o rewolucyjności i przełomowości obecnego pontyfikatu, czy raczej o ciągłości i kontynuacji w teorii i praktyce Kościoła? Między innymi na te pytania odpowiada książka Źródła sporu o Amoris laetitia.

 • Chronologia wydarzeń
 • Wykaz skrótów
 • Wprowadzenie
 • Prolog
 • Rozdział pierwszy. Ewangelia rodziny kardynała Waltera Kaspera
 • Nieważność zawartego małżeństwa
 • Udzielanie komunii osobom rozwiedzionym, które znajdują się w ponownych związkach
 • Wnioski końcowe
 • Rozdział drugi. III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
 • Konsultacje przedsynodalne
 • Debata na temat wystąpienia kardynała Kaspera
 • Instrumentum laboris
 • Przebieg III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów
 • Relatio Synodi
 • Pierwsze reakcje: kości zostały rzucone
 • Rozdział trzeci. Nowa teologia małżeństwa?
 • Słowa Jezusa na temat małżeństwa i rozwodu. Refleksje na temat katolickiej hermeneutyki Biblii
 • Seksualność jako wyraz miłości. Refleksje na temat teologii miłości
 • Dar z życia refleksje na temat teologii narracji
 • Uwagi końcowe
 • Rozdział czwarty. XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
 • Instrumentum laboris
 • Przebieg synodu
 • Pierwsze relacje i oceny
 • W oczekiwaniu na adhortację posynodalną
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk

 • Tytuły: Źródła sporu o Amoris laetitia
 • Autor: Jarosław Kupczak OP
 • ISBN Ebooka: 9788379062355, 9788379062355
 • Data wydania: 2018-09-25
 • Identyfikator pozycji: e_0y7l
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze