Helion


Szczegóły ebooka

Moja miłość. Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy

Moja miłość. Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy


Charyzmatyczna osobowość, świetny organizator, porywający mówca, zaangażowany bez reszty w to, co robił, czyli po prostu: Jan Góra OP. Książka Moja miłość nie poprzestaje na zilustrowaniu tych cech osobowości ojca Jana. Ukazuje legendarnego duszpasterza szkół średnich, a potem wieloletniego opiekuna poznańskiego Duszpasterstwa Akademickiego jako kompetentnego przewodnika młodzieży, działającego zgodnie z przemyślaną i spójną koncepcją wychowawczą. Ojciec Jan świadomie formował młodego człowieka, podkreślając konieczność integralności ciała, umysłu i ducha. Chciał, by jego wychowankowie stawali się ludźmi samodzielnymi w myśleniu i działaniu, zaangażowanymi w świat i osiągającymi w Bogu pełnię człowieczeństwa.

 • Okładka
 • Przedmowa
 • Wstęp
 • I. Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu i moje w nim duszpasterzowanie
 • II. Wielkie osobowości duszpasterskie w Poznaniu
 • III. Mój program duszpasterski i wychowawczy
  • Wychowanie człowieka integralnego
  • Świadomość celu w programie wychowawczym
  • Integralny człowiek, integralny chrześcijanin
  • Stuprocentowi katolicy
  • Narzędzia duszpasterskich działań
 • IV. Przestrzenie
  • Schron
  • Kaplica U Pana Boga za piecem
  • Lektorium im. Romana Brandstaettera
  • Oczko
  • Kaplica akademicka
  • Hermanicka wiata
  • Jamna wioska nadziei
  • Lednica
 • V. Formy działań duszpasterskich
  • Inauguracje
  • Codzienność
  • Spotkania
  • Roraty
  • Obozy
  • Siedemnastki i dziewiętnastki
  • Siódemki i osiemnastki
  • Noce czuwania
  • Jazda za Papieżem i pielgrzymki
  • Śniadania
  • Niekończące się rozmowy
  • Szopki, kabarety, śpiewy patriotyczne
  • Wspólny śpiew
  • Moje imieniny
  • Bal dominikański
  • Hermanice
  • Jamna
  • Lednica
 • VI. Katarzyna Olbrycht - Ojca Jana Góry OP wychowawcza wizja, działanie i program
  • Kilka słów wyjaśnienia
  • Pedagogiczne tło i wychowawczy wymiar działalności ojca Jana Góry
  • Wychowawcze wyzwanie Jamnej
  • Lednica historyczne zadanie
 • VII. Przemysław Alexandrowicz - O Duszpasterstwie Młodzieży Szkół Średnich w Poznaniu w latach 19771987
  • Młodzież duszpasterstwa
  • Specyfika i inicjatywy DMSŚ
  • Seminaria ojca Jana
  • Droga do samodzielności
  • Formacja wspólnoty duszpasterskiej
  • O Duszpasterstwie Młodzieży ojca Jana Góry oraz o jego metodzie wychowawczej po trzydziestu latach
 • VIII. Joanna Kubaszczyk - Stań się tym, czym jesteś. O wizji człowieka integralnego i jej realizacji w pracy duszpasterskiej ojca Jana Góry
  • Próba odczytywania znaków czasu
  • Wychowanie człowieka integralnego
  • Człowiek musi wiedzieć, że jest kochany. Wtedy jest mocny
  • Miłość i odpowiedzialność
  • Rozwój postawy wobec innych ludzi: od egoizmu i egocentryzmu ku alterocentryzmowi
  • Nauka kontaktu, komunikacji, więzi
  • Bezinteresowny dar z siebie samego
  • Służba
  • Odpowiedzialność za świat materialny
  • Głębia i dojrzałość wiary
  • Prymat logosu nad ethosem
  • Wychowanie do samodzielności
  • Uczestnictwo
  • Wybór Chrystusa
  • Do tańca czy do różańca?

 • Tytuły: Moja miłość. Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy
 • Autor: Jan Góra OP
 • ISBN Ebooka: 9788379062317, 9788379062317
 • Data wydania: 2018-11-07
 • Identyfikator pozycji: e_0z4a
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze