Szczegóły ebooka

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) - korzyści i zagrożenia

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) - korzyści i zagrożenia

red. Katarzyna Grzybczyk, Łukasz Maryniak

Ebook

W dniu 21 września 2017 r. tymczasowo weszła w życie budząca liczne kontrowersje Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), porozumienie handlowe zawarte pomiędzy Unią Europejską a Kanadą.

Głównym celem CETA jest likwidacja barier i ograniczeń w stosunkach gospodarczych łączących przedsiębiorstwa działające po obu stronach Atlantyku. Szacuje się, że porozumienie doprowadzi do zniesienia 98% (docelowo 99%) ceł pobieranych przy wymianie handlowej dokonywanej pomiędzy Kanadą i UE. Ponadto, CETA ma również m. in. ułatwić przedsiębiorcom inwestowanie w Kanadzie i ubieganie się o udzielenie zamówień publicznych w tym państwie, otworzyć rynek kanadyjski na europejskie produkty oraz przynieść wymierne korzyści dla konsumentów. Mimo to niektóre postanowienia porozumienia budzą liczne wątpliwości przedsiębiorców i konsumentów, a sam proces podpisania umowy wywołał liczne protesty.

Niniejsza monografia stanowi głos w dyskusji, wskazujący na potencjalne korzyści płynące z przyjęcia CETA, ale także rozważający ewentualne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć ze stosowania poszczególnych jej postanowień dla podmiotów działających na rynku europejskim i kanadyjskim.

Spis treści

 

Wprowadzenie (Łukasz Maryniak) / 7

 

Magdalena Półtorak

CETA – zarys perspektywy prawnomiędzynarodowej / 11

 

Adrian Cop

Negocjacje umowy CETA z perspektywy prowincji kanadyjskich. Status prawny prowincji jako uczestnika negocjacji / 35

 

Michał W. Wiącek

Tymczasowe stosowanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) / 49

 

Magdalena Sobas

CETA w Europie jak NAFTA w Meksyku – szansa czy zagrożenie dla Polski / 65

 

Aleksandra Hajduk

Pozycja polskiego wykonawcy na kanadyjskim rynku zamówień publicznych na podstawie regulacji umowy CETA / 79

 

Paweł Jędrysiak

Porównawcza analiza środków egzekwowania praw własności intelektualnej w Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej (CETA) i umowie handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA) / 91

 

Karolina Rybak

Wpływ porozumienia CETA na sytuację prawną producentów fonogramów / 107

 

Dawid Łańczak

Transatlantyckie relacje dotyczące ochrony danych osobowych przed wejściem w życie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej CETA / 119

 

Aneta Kotyja

Zasada ostrożności w prawie żywnościowym w świetle ekwiwalentności w umowie CETA / 139

 

Paweł Jasiński

Postanowienia o charakterze TRIPS-plus dotyczące sektora farmaceutycznego w umowie CETA i ich skutki dla rynku farmaceutycznego / 155

 

Monika Kunicka

Stosowanie zasady ostrożności na tle regulacji z zakresu prawa ochrony środowiska przewidzianych w Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej – CETA / 175

 

Arkadiusz Nalepka

CETA a uwarunkowania rynku pracy – zagrożenie czy szansa / 187

 

Nikodem Likus

Struktura trybunałów arbitrażowych powołanych na mocy postanowień Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i Kanadą (CETA) oraz status ich członków / 199

 

Piotr Boroń

Review of Changes in the Matter of Reciprocal Protection of Investments between the Government of Canada and the Government of the Republic of Poland / 213

  • Tytuł: Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) - korzyści i zagrożenia
  • Autor: red. Katarzyna Grzybczyk, Łukasz Maryniak
  • ISBN: 978-83-226-3398-4, 9788322633984
  • Data wydania: 2018-11-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0z55
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego