Helion


Szczegóły ebooka

Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz

Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz


Książka jest propozycją odczytania dorobku czołowych europejskich mediewistów XX wieku w kulturowym kontekście mediewalizmu, rozumianego tu jako przekonanie o fundamentalnej roli średniowiecza dla wykształcenia swoiście europejskiego systemu wartości. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie perspektywy porównawczej dla trzech tradycji historiograficznych: polskiej, francuskiej i rosyjskiej. Wpisując się w „jasną legendę” średniowiecza, poprzez dostrzeżenie w nim takich wartości, jak poszanowanie różnic przy jednoczesnym szacunku dla tradycji lokalnej, pomocniczość czy solidarność wobec społeczności, trzej historycy wskazują podstawowe cechy jedności europejskiej, aktywnie kształtując debatę nad tożsamością współczesnej Europy.

Wstęp 9

 

Rozdział I. Biografie intelektualne 17

1.1. Historia historyka: Aron Guriewicz 18

1.2. Jasne średniowiecze Jerzego Kłoczowskiego 40

1.3. W poszukiwaniu średniowiecza: Jacques Le Goff 61

1.4. Podobieństwa i różnice 81

 

Rozdział II. Średniowiecze w europejskiej pamięci kulturowej XIX i XX wieku 85

2.1. Media tempora, medium aevum i trwanie 85

2.2. Przyczyny niechęci wobec średniowiecza 88

2.3. Fascynacja średniowieczem 90

2.4. Spór o średniowiecze w historiografii XIX stulecia i pierwszej połowy XX wieku 96

2.5. De Europa meditatio quaedam 105

2.6. Podsumowanie 108

 

Rozdział III. Wartości, którymi żywiło się długie i piękne średniowiecze. Analiza wybranych kategorii opisu średniowiecza w pisarstwie historycznym Arona Guriewicza, Jacquesa Le Goffa i Jerzego Kłoczowskiego 109

3.1. Chrześcijaństwo – hierarchia 113

3.2. Feudalizm – wierność 121

3.3. Monarchia – honor 128

3.4. Europa 137

3.5. Podsumowanie 146

 

Rozdział IV. Intelektualny wymiar historiografii w dyskursie publicznym. Aron Guriewicz, Jacques Le Goff i Jerzy Kłoczowski jako zaangażowani widzowie współczesności 149

4.1. „Odissej. Czełowiek w istorii” 160

4.2. Tworzenie Europy Jacquesa Le Goffa 172

4.3. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Jerzego Kłoczowskiego 180

4.4. Podsumowanie 191

 

Zakończenie 193

Bibliografia 195

Indeks osób 209