Helion


Szczegóły ebooka

Wiem w co wierzę. Credo wyjaśnione

Wiem w co wierzę. Credo wyjaśnione


Wiesz, w co wierzysz?

Pismo Święte mówi, że wiara jest początkiem zjednoczenia z Bogiem (Syr 25,2), a wyznawanie jej ustami prowadzi do zbawienia (Rz 10,10).

Jean Legrez zaprasza do zagłębienia się w treść wyznania wiary prowadzi nas przez każde jego słowo. Czerpiąc ze swojej rozległej wiedzy teologicznej, sięga w rozważaniach do Biblii, Katechizmu Kościoła katolickiego, Youcatu oraz tradycji żydowskiej. Czyni to ten mały zbiór nowoczesną i dynamiczną pomocą w zrozumieniu Credo. Pragniesz żywej relacji z Bogiem? Refleksje biskupa Legreza mogą być początkiem Twojej odnowy duchowej.

 • Przedmowa
 • Skład Apostolski
 • Rozdział I Wierzę
 • Rozdział II Wierzę w Boga
 • Rozdział III Bóg Ojciec
 • Rozdział IV Wszechmogący
 • Rozdział V Bóg Stwórca
 • Rozdział VI Stworzyciel nieba
 • Rozdział VII Stworzyciel ziemi
 • Rozdział VIII Stworzyciel ludzi
 • Rozdział IX Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego
 • Rozdział X Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
 • Rozdział XI Został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, został ukrzyżowany i umarł
 • Rozdział XII Został pogrzebany, zstąpił do piekieł
 • Rozdział XIII Trzeciego dnia zmartwychwstał
 • Rozdział XIV Chrystus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
 • Rozdział XV Wierzę w Ducha Świętego
 • Rozdział XVI Wierzę w święty Kościół powszechny
 • Rozdział XVII Wierzę w świętych obcowanie (komunię świętych)
 • Rozdział XVIII Wierzę w odpuszczenie grzechów
 • Rozdział XIX Wierzę w ciała zmartwychwstanie
 • Rozdział XX Wierzę w życie wieczne
 • Rozdział XXI Amen
 • Epilog

 • Tytuły: Wiem w co wierzę. Credo wyjaśnione
 • Autor: Jean Legrez OP
 • Tytuł oryginału: Le Credo explique
 • Tłumaczenie: Helena Sobieraj, Dorota Zańko
 • ISBN Ebooka: 9788379062621, 9788379062621
 • Data wydania: 2019-01-21
 • Identyfikator pozycji: e_10fl
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze