Helion


Szczegóły ebooka

Mistyka chrześcijańska. Trzynaście spotkań ze słynnym trapistą

Mistyka chrześcijańska. Trzynaście spotkań ze słynnym trapistą


Czym charakteryzuje się dobry kierownik duchowy? Co to jest noc zmysłów i noc ciemna? Odpowiedzi na te pytania to tylko cząstka tego, co znaleźć można w tej książce. Autor książki zaprasza do pracy nad sobą w towarzystwie Boga, który jest Miłością i który do niczego nie zmusza, a jedynie zachęca. Mistyka chrześcijańska to trzynaście spotkań z Thomasem Mertonem, obejmujących swą treścią szesnaście wieków historii mistyki. Wykłady pierwotnie wygłoszone do nowicjuszy w amerykańskim opactwie Gethsemani zostały zredagowane i opublikowane, by dostęp do nich mieli wszyscy.

 • Słowo wstępne
 • Przedmowa redaktora tomu
 • Wprowadzenie
 • Wykład 1: Cel tego kursu
 • Wykład 2: Teologia mistyczna w Ewangelii według św. Jana
 • Wykład 3: Męczennicy i gnostycy (Ignacy, Ireneusz, Klemens i Orygenes)
 • Wykład 4: Przebóstwienie a mistyka (ojcowie kapadoccy)
 • Wykład 5: Ewagriusz z Pontu
 • Wykład 6: Kontemplacja i kosmos (Maksym Wyznawca)
 • Wykład 7: Tradycja dionizjańska
 • Wykład 8: Mistyka zachodnia: wpływ św. Augustyna
 • Wykład 9: Święty Bernard z Clairvaux
 • Wykład 10: Kazania św. Bernarda o Pieśni nad Pieśniami
 • Wykład 11: Mistyka XIV-wieczna: beginki, Eckhart, Tauler
 • Wykład 12: Mistyka hiszpańska: św. Teresa z Ávili i inni mistycy
 • Wykład 13: Święty Jan od Krzyża: noce ciemne i kryzysy duchowe
 • Dodatkowe źródła i teksty
 • Pytania i zagadnienia do pracy w grupie
 • Nota redaktora
 • Przypisy

 • Tytuły: Mistyka chrześcijańska. Trzynaście spotkań ze słynnym trapistą
 • Autor: Thomas Merton OCSO
 • Tytuł oryginału: A Course in Christian Mysticism
 • Tłumaczenie: Grażyna Gomola, Aleksander Gomola
 • ISBN Ebooka: 9788379062904, 9788379062904
 • Data wydania: 2019-02-21
 • Identyfikator pozycji: e_11ia
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze