Helion


Szczegóły ebooka

Apokalipsa czytana dzisiaj

Apokalipsa czytana dzisiaj


Apokalipsa pełna jest tajemniczych opisów, które mogą budzić obawy, a chwilami nawet przerażać. Jednak autorka książki traktuje ostatnią księgę Pisma Świętego bez uprzedzeń i bez paniki. Z jej łagodnie poetyckiej, ale zarazem konkretnej opowieści bije spokój osoby głęboko zakorzenionej w Bogu. Swobodnie przechodzi od symbolu do symbolu, nie pomijając żadnych szczegółów. Próbuje je odczytać i zrozumieć z perspektywy człowieka XXI wieku.

Jestem głęboko przekonana, że wieść ukryta w Apokalipsie, jest wieścią możliwą i przeznaczoną do odczytania. Bóg nie bawi się tu z nami w grę jakby z harcerskiego biwaku, gdzie zadaniem Jednej Strony jest jak najszczelniej zaszyfrować hasło, a drugiej mimo wszystko jakoś się do niego dobrać. () Gdy działanie Boga wydaje się nam dziwne, to zawsze w końcu kluczem do niego okazuje się miłość

(fragment książki)

 • Wstęp
 • I. Prolog Apokalipsy św. Jana
 • II. Rozdział czwarty Apokalipsy św. Jana
 • III. Rozdział piąty Apokalipsy św. Jana
 • IV. Rozdział szósty Apokalipsy św. Jana
 • V. Rozdział siódmy Apokalipsy św. Jana
 • VII. Rozdział dziewiąty Apokalipsy św. Jana
 • VIII. Rozdział dziesiąty Apokalipsy św. Jana
 • IX. Rozdział jedenasty Apokalipsy św. Jana
 • X. Rozdział dwunasty Apokalipsy św. Jana
 • XI. Rozdział trzynasty Apokalipsy św. Jana
 • XII. Rozdział czternasty Apokalipsy św. Jana
 • XIII. Rozdział piętnasty Apokalipsy św. Jana
 • XIV. Rozdział szesnasty Apokalipsy św. Jana
 • XV. Rozdział siedemnasty Apokalipsy św. Jana
 • XVI. Rozdział osiemnasty Apokalipsy św. Jana
 • XVII. Rozdział dziewiętnasty Apokalipsy św. Jana
 • XVIII. Rozdział dwudziesty Apokalipsy św. Jana
 • XIX. Rozdział dwudziesty pierwszy Apokalipsy św. Jana
 • XX. Rozdział dwudziesty drugi Apokalipsy św. Jana
 • XXI. Rozdział pierwszy Apokalipsy św. Jana
 • XXII. Rozdział drugi Apokalipsy św. Jana
 • XXIII. Rozdział trzeci Apokalipsy św. Jana
 • Dodatek
 • 1. Rozdział drugi Księgi Rodzaju
 • 2. Rozdział trzeci Księgi Rodzaju
 • 3. Rozdział czwarty Księgi Rodzaju
 • 4. Rozdział jedenasty Księgi Rodzaju

 • Tytuły: Apokalipsa czytana dzisiaj
 • Autor: Maria Szamot
 • ISBN Ebooka: 9788379063123, 9788379063123
 • Data wydania: 2019-03-27
 • Identyfikator pozycji: e_12gk
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze