Helion


Szczegóły ebooka

Światło Chrystusa. Wprowadzenie do katolicyzmu

Światło Chrystusa. Wprowadzenie do katolicyzmu


Co to jest grzech pierworodny? Czy wiara stoi w sprzeczności z nauką? Co to znaczy, że Chrystus był człowiekiem? Dlaczego Maryja jest tak ważna dla Kościoła? Czy jest możliwe zbawienie poza Kościołem katolickim? Ojciec Thomas White OP, świadomy współczesnych realiów, opowiada uczciwie i bez płytkiej łatwowierności. Za pomocą kilku pociągnięć pędzla kreśli kształt katolicyzmu. Wiara nie jest wynikiem dziecinnej i naiwnej mentalności ta książka to towarzyszka na drodze poznawania Boga i Jego Kościoła.

 • Wprowadzenie
 • 1 Objawienie a rozum
  • Pluralizm religijny a prawdziwa filozofia
  • Sceptycyzm a użyteczność wiary
  • Pismo Święte
  • Nieomylność
  • Teologia jako rozumowa postać wiary
 • 2 Bóg i Trójca
  • Wiedza afektywna i wiedza teoretyczna
  • Podstawowa formuła wiary trynitarnej
  • Zmysł wnioskowania
  • Argumenty rozumowe za istnieniem Boga
  • Imiona Boże
  • Poznanie Trójcy
  • Trójca Święta a mistyka chrześcijańska
  • Myślenie o Trójcy
  • Czy wiara trynitarna jest monoteistyczna?
 • 3 Stworzenie a osoba ludzka
  • Hierarchia natur
  • Nauki przyrodnicze a Księga Rodzaju
  • Osoba ludzka jako miejsce spotkania tego, co duchowe, i tego, co fizyczne
  • Stworzenie w stanie łaski: sprawiedliwość pierwotna
  • Upadek pierwszych rodziców
  • Poszukiwanie Boga z perspektywy niechrześcijańskiej: prawo naturalne a łaska
  • Zbawienie pochodzi od Żydów: proroctwa a judaizm
 • 4 Wcielenie i zadośćuczynienie
  • Bóstwo Chrystusa
  • Człowieczeństwo Chrystusa
  • Życie i nauczanie Chrystusa
  • Zadośćuczynienie
  • Zmartwychwstanie
 • 5 Kościół
  • Siedem sakramentów
  • Ofiara mszy świętej
  • Poza Kościołem nie ma zbawienia?
  • Maryja Dziewica
 • 6 Katolicka nauka społeczna
  • Sprawiedliwość a państwo ludzkie
  • Wolność religijna
 • 7 Rzeczy ostateczne
  • Śmierć i sąd ostateczny
  • Piekło
  • Czyściec
  • Niebo
  • Powszechne zmartwychwstanie ciał
 • Epilog
  • Próba i wytrwanie
  • Życie wewnętrzne
 • Bibliografia

 • Tytuły: Światło Chrystusa. Wprowadzenie do katolicyzmu
 • Autor: Thomas Joseph White OP
 • Tytuł oryginału: The Light of Christ: An Introduction to Catholicism
 • Tłumaczenie: Grażyna Gomola, Aleksander Gomola
 • ISBN Ebooka: 9788379062973, 9788379062973
 • Data wydania: 2019-04-24
 • Identyfikator pozycji: e_13pm
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze