Szczegóły ebooka

Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach

Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach

Sebastian Warlikowski

Ebook

Kołyma - sowieckie łagry, podlegające NKWD, utworzone na początku lat trzydziestych po odkryciu na bezludnych obszarach bogatych zasobów naturalnych: węgla, platyny, uranu, i ropy naftowej, a nawet złota.

W lutym 1931 roku na tereny przyszłych łagrów przybyli pierwsi więźniowie. W początkowych latach funkcjonowania obozów śmiertelność wśród łagierników wynosiła ok. 80%. Kołymskie obozy budziły grozę z powodu surowego klimatu oraz złych warunków bytowych pracę przerywano dopiero przy -54 °C. Kierowani tam byli więźniowie szczególnie niebezpieczni dla władzy sowieckiej.

Książka zawiera w większości nigdy nie publikowane drukiem relacje tych, którzy przeżyli białe piekło sowieckich łagrów dalekiej północy. Ze wzruszeniem spisywaliśmy tekst ze starych maszynopisów i odręcznie pisanych świadectw. Publikujemy także reprodukcje listów, pamiątek i dokumentów, które pozostały w archiwach.

Ci, którzy ocaleli, opowiadają o obozowym życiu na Kołymie, o dramatycznych zajściach, których byli świadkami i ofiarami. Tragedia odcisnęła na ich życiu krwawe piętno - już na zawsze.

 • Mapa
 • Wstęp
 • Od Wydawcy
 • Prokliataja Kołyma
  • Podróż na Kołymę
  • Prokliataja Kołyma
  • Z peresyłki do łagru Chołodnyj
  • Odpoczynek w stacjonarze
  • Kocugan
  • D-2
 • Białe piekło
  • Wywózka z więzienia w nieznane
  • Nowe życie na nowym miejscu
 • Kraina złotego cielca
  • Legenda do obrazków Matki Boskiej Kołymskiej i Pana Jezusa Ukoronowanego
 • Dalsze nie bieru, po spisku uże u mienia chwatajet
 • Niewolnicza praca w złotonośnych piaskach
 • Paragraf 58
 • Zima w Toskanii
  • Droga z więzienia starobielskiego na Kołymę
 • Przymusowi pasażerowie floty Gułagu
 • Jodły i kiełbasa
 • Ja, dochodiaga
 • W sowieckim domu wariatów
  • Słowo wstępne wyjaśnienie
  • Maciej Żołnierczyk Wspomnienia z więzień sowieckich i łagrów sybirskich od 20 lutego 1940 do 20 czerwca 1942 r.
 • Z wyrokiem w kieszeni
  • 1. Rodowód
  • 2. Pod rządami sowieckimi w 1939 roku
  • 4. Po wkroczeniu wojsk sowieckich lipiec 1944 roku
  • 5. W ukryciu przed NKGB
  • 6. W pułapce NKWD
  • 7. Na śledztwie w Brześciu nad Bugiem
  • 9. Na sądzie w Brześciu nad Bugiem przed Wojennym Trybunałem oraz po wyroku w więzieniu
  • 10. Smak podróży w nieznane stołypinem oraz poznawanie rosyjskich więzień
  • 11. W Chabarowskim Kraju Sowiecka Gawań port Wanino w oczekiwaniu na podróż okrętem Nogin
  • 12. Podróż okrętem Nogin
  • 13. W Magadanie
  • 15. Podróż ciężarówką w głąb Kołymy
  • 16. W łagrze nad rzeką Kołymą. III Fabryka im. Łazo
  • 17. III Fabryka im. Łazo koło Siejmczanu
  • 18. Praca w suszarni rudy uranu i kastierytu
  • 19. Stosunki panujące w obozach Kołymy po śmierci Stalina
  • 20. W łagrze na Indigirce
  • 21. Katorżna praca przy wydobywaniu rudy wolframu. Bunt więźniów politycznych na Rudniku Aliaskitowyj
  • 22. Ostatni rok w łagrach
  • 23. Na zesłaniu złote piaski
  • 24. Praca na szurfach i przy płukaniu złota
  • 25. Opis przyborów i płukania złota na Kołymie
 • Ja ci pokażę...
 • Męczeński testament pamięci
 • Kategoria C.F.T.
  • Zbigniew Lewicki
  • Pamiętnik z okresu: 12 października 1941 roku, odjazd z Kałymy statkiem Dżurma, do 20 kwietnia 1942 roku, Kenimech Streszczenie
 • Słowniczek terminologii łagiernej i języka więziennego
 • Wykaz skrótów i skrótowców
 • Tytuł: Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach
 • Autor: Sebastian Warlikowski
 • ISBN: 9788366177611, 9788366177611
 • Data wydania: 2019-05-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_13wq
 • Wydawca: Zona Zero