Helion


Szczegóły ebooka

Wykład pacierza

Wykład pacierza


Wstęp Jacek Salij OP. Uczta intelektualna dla każdego zainteresowanego wiarą chrześcijańską. Opracowanie około sześćdziesięciu kazań, które św. Tomasz wygłosił w okresie Wielkiego Postu w 1273 roku w Neapolu, w ostatnim roku swojej działalności. Charakterystyczny dla św. Tomasza zmysł porządkowania podejmowanych zagadnień w niejednym przypadku trafi do przekonania również współczesnemu czytelnikowi i pomoże mu uporządkować ten lub inny jego własny problem religijny.

 • Okładka
 • Wyklad_pacierza.xhtml
 • Słowo wstępne
 • Wykład Składu apostolskiego, czyli Wierzę w Boga
 • Wstęp
 • Artykuł I Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi
 • Artykuł III w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego
 • Artykuł III Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy
 • Artykuł IV Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
 • Artykuł V Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał
 • Artykuł VI Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego
 • Artykuł VII Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
 • Artykuł VIII Wierzę w Ducha Świętego
 • Artykuł IX Święty Kościół powszechny
 • Artykuł X Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie
 • Artykuł XI Ciała zmartwychwstanie
 • Artykuł XII Żywot wieczny. Amen
 • Wykład Modlitwy Pańskiej, czyli Ojcze nasz
 • Wstęp
 • Ojcze
 • Nasz
 • Który jesteś w niebie
 • Wyklad_pacierza-22.xhtml
 • Prośba I Święć się imię Twoje
 • Prośba II Przyjdź królestwo Twoje
 • Prośba III Bądź wola Twoja
 • Prośba IV Chleba naszego powszedniegodaj nam dzisiaj
 • Prośba VI odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
 • Prośba VII nie wódź nas na pokuszenie
 • Prośba VII Ale nas zbaw ode złego. Amen
 • Skrócony wykład całej modlitwy Ojcze nasz
 • Wykład Pozdrowienia anielskiego, czyli Zdrowaś Maryjo
 • Wstęp
 • Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,Pan z Tobą
 • Błogosławiona jesteś między niewiastami
 • Błogosławiony jest Owoc Twojego łona
 • Wykład dwóch przykazań miłości i dziesięciorga przykazań Bożych
 • Wstęp
 • O miłości Boga
 • O miłości bliźniego
 • I PrzykazanieNie będziesz miał bogów cudzych przede Mną (WJ 20,3)
 • II PrzykazanieNie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno (WJ 20,7)
 • III PrzykazaniePamiętaj, abyś dzień święty święcił (WJ 20,8)
 • IV PrzykazanieCzcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg da tobie (wj 20,12)
 • V PrzykazanieNie zabijaj (WJ 20,13)
 • VI PrzykazanieNie cudzołóż (WJ 20,14)
 • VII PrzykazanieNie kradnij (WJ 20,15)
 • VIII PrzykazanieNie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu (Wj 20,16)
 • IX PrzykazanieNie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego (WJ 20,17)
 • X PrzykazanieNie pożądaj żony bliźniego twego (WJ 20,17)

 • Tytuły: Wykład pacierza
 • Autor: Św. Tomasz z Akwinu
 • Tytuł oryginału: In Symbolum apostolorum silicet ,,Credo in Deum" expositio In orationem dominicam videlicet ,,Pater noster" In salutationem angelicam vulgo ,,Ave Maria" axpositio In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta expositio
 • Tłumaczenie: Wojciech Giertych OP, Kalikst Suszyło OP, Ks. Marek Starowieyski
 • ISBN Ebooka: 9788379063291, 9788379063291
 • Data wydania: 2019-05-10
 • Identyfikator pozycji: e_14a5
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze