Helion


Szczegóły ebooka

 
Mutyzm wybiórczy w codzienności

Mutyzm wybiórczy w codzienności


Mutyzm wybiórczy jest to zaburzenie o charakterze lękowym. Najbardziej widoczną cechą charakterystyczną osób mutystycznych jest brak możliwości nawiązania kontaktu werbalnego w niektórych sytuacjach i jednocześnie swobodne mówienie w pozostałych sytuacjach. Książka ta skierowana jest do każdego człowieka, ponieważ ludzie mutystyczni na co dzień funkcjonują w społeczeństwie – można ich spotkać w trakcie pracy zawodowej i podczas spędzania czasu wolnego, a także w różnych sytuacjach społecznych.

 • Wstęp
 • I Edukacja
  • 1. Początek
  • 2. Nauczyciel
  • 3. Cechy
  • 4. Zaufanie
  • 5. Wiedza
  • 6. Szacunek
  • 7. Zaskoczenie
  • 8. Komunikacja
  • 9. Potrzeby
  • 10. Emocje
  • 11. Próby
  • 12. Zaangażowanie
  • 13. Ocena
  • 14. Ograniczenia
  • 15. Ucieczka
  • 16. Akceptacja
  • 17. Samoocena
  • 18. Kontynuacja
 • II Relacje
  • 1. Obecność
  • 2. Poznanie
  • 3. Pozwolenie
  • 4. Styl
  • 5. Wartość
  • 6. Paraliż
  • 7. Wyręczanie
  • 8. Zachowanie
  • 9. Decyzja
  • 10. Etapy
  • 11. Otwartość
  • 12. Skrajności
  • 13. Inicjatywa
  • 14. Obcy
  • 15. Więcej
  • 16. Zranienie
  • 17. Pomoc
  • 18. Dyskwalifikacja
  • 19. Zmiany
 • III Wiara
  • 1. Odetchnienie
  • 2. Prawda
  • 3. Wspólnota
  • 4. Śmiałość
 • Bibliografia
 • Inne pozycje
 • Netografia
 • Spis treści