Helion


Szczegóły ebooka

 
Srebro ryb

Srebro ryb


Krzysztof Środa napisał kiedyś: Od pewnego czasu dochodzę do wniosku, że ornitologia wraz z entomologią są naukami, które powinno się wykładać w akademiach teologicznych i seminariach duchownych. Po pewnym wahaniu do tych dwóch nauk dodałbym trzecią ichtiologię. Teraz sam postanowił poświęcić tej ostatniej odrębną książkę i oddaje w ręce czytelnika swoisty przewodnik, osobistą encyklopedię na pół eseistyczną, na pół prozatorską opowieść o rybach, ich pięknie, naturze i łowieniu. Jest tu także literatura, jest i o literaturze, nie tylko naukowej. Pojawia się Ota Pavel, niedoceniany Putrament, są japońskie haiku i uwagi księdza Kluka. Gwar bazarów w Maroku, Kambodży i Wietnamie przeplata się z ciszą, w której wędkarz czeka na swoją zdobycz. Ale przede wszystkim jest tu tajemnica żywiołu dla nas ludzi niedostępnego, niemego i ukrytego.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Szach, szach
 • Szczupak Esox lucius
 • Ukryte litery
 • Płoć Rutilus rutilus
 • Wygibus
 • Leszcz Abramis brama
 • Hipoteza psychoanalityczna
 • Pstrąg potokowy Salmo trutta morpha fario
 • O układaniu książek
 • Okoń Perca fluviatilis
 • Ryba wewnętrzna
 • Jazgarz Gymnocephalus cernua
 • Dziesięć lśnień
 • Ukleja Alburnus alburnus
 • Przez matową szybę
 • Lin Tinca tinca
 • Tam i z powrotem
 • Sum Silurus glanis
 • Koniec świata
 • Sieja Coregonus lavaretus
 • Coś, co wygląda na rozum
 • Miętus Lota lota
 • Obcy
 • Karp Cyprinus carpio
 • Ćwiczenia z empatii
 • Lipień Thymallus thymallus
 • Wracamy
 • Epilog
 • Podziękowania
 • Źródła