Helion


Szczegóły ebooka

Alfabet mitów menedżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania

Alfabet mitów menedżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania


Menedżerowie, trenerzy, konsultanci i inni specjaliści często opierają swoje działania na popularnych koncepcjach czy powszechnych przekonaniach. Takie podejście nie zawsze się sprawdza i stwarza ryzyko podejmowania błędnych decyzji lub działania w chaosie. Na czym więc bazować? Jak uniknąć pułapek i wybrać skuteczne praktyki biznesowe?

Autorzy książki bezwzględnie rozprawiają się z największymi mitami spotykanymi w świecie zarządzania. Demaskują nieskuteczne koncepcje, nieetyczne praktyki biznesowe, błędne założenia i nieefektywne działania. Nie tylko jednak kwestionują to, co rutynowe, nieskuteczne i szkodliwe, ale proponują też alternatywne metody działania.

Autorzy Alfabetu mitów menedżerskich brawurowo rozprawiają się z różnymi mitami, ale wyłącznie opierając się na danych, dbając o użyteczność końcowych wniosków. Odwaga rozumiana jako otwartość na zmianę i świadomość konieczności walki z rutyną w myśleniu którą prezentują w kwestionowaniu prawd oczywistych, albo właśnie mitów, bardzo imponuje. To obowiązkowa lektura menedżera.

Przemysław Budkowski

prezes Allegro

Mit to prawda czy fałsz? Zdarzenie realne czy tylko miła historyjka na pograniczu bajki? Co o tym decyduje? Autorzy tej książki, w odniesieniu do kilkunastu tez ogólnie powszechnych w praktyce zarządzania w biznesie, próbują rozstrzygnąć tę kwestię. Stoją twardo na gruncie nauki i badań, aby przybliżyć czytelnikowi, która z tych tez może być prawdziwa, a która jest tylko przekonaniem i to takim, z którego jego głosiciele mogli się już wycofać lub które mogli znacząco zmodyfikować.

Ireneusz Dąbrowski

przewodniczący Rady Nadzorczej ABC Data

Autorzy nie wypisują prostych recept ani nie obiecują, że stworzyli przepis na zarabianie pieniędzy. Wręcz przeciwnie w bezwzględny sposób rozprawiają się ze sposobem myślenia, który podpowiada, że znajomość kilku prostych trików zapewni odniesienie sukcesu. Ich książka jest nie tylko pasjonującą lekturą. To cenne narzędzie, które pomoże przedsiębiorcom w podejmowaniu lepszych decyzji.

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkie

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Zachęta dla Czytelnika
 • A jak atrakcyjna prezentacja
 • B jak biznes etyczny
 • C jak cele
 • D jak decyzje grupowe i indywidualne
 • E jak etapy rozwoju grupy
 • F jak fenomen coachingu
 • G jak guru zarządzania
 • H jak hamulce rozwoju
 • I jak intuicja
 • K jak komunikacja niewerbalna
 • L jak lider
 • M jak motywowanie pracowników
 • N jak nowa kategoria menedżerów
 • O jak osobowość w zarządzaniu
 • P jak planowanie
 • R jak role zespołowe
 • S jak strategia
 • T jak talent
 • W jak wyższość praktyki nad teorią. O hierarchii dowodów
 • Z jak zarządzanie błędami
 • Przypisy