Helion


Szczegóły ebooka

Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju

Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju


Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Determinuje ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwałością dążą do celu. Lepiej sobie radzą z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzychylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobistego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwijanie odporności psychicznej umożliwia optymalne wykorzystanie posiadanych umiejętności, a jej pomiar pozwala zaplanować odpowiednie wsparcie. Przedstawiony przez autorów model odporności psychicznej i kwestionariusz do jej oceny są cennymi narzędziami w procesie rekrutacji pracowników, w zarządzaniu talentami czy w planowaniu awansu. Umożliwiają także precyzyjne określenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Są powszechnie stosowane w biznesie, edukacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecznym.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Autorzy i współtwórcy
 • Podziękowania
 • Rozdział 1. Wprowadzenie
 • Rozdział 2. Znaczenie stresu
 • Rozdział 3. Krótka historia odporności psychicznej
 • Rozdział 4. Opracowanie modelu i kwestionariusza MTQ48
 • Rozdział 5. Kwestionariusz MTQ48 jako miara odporności psychicznej
 • Rozdział 6. Kontrola
 • Rozdział 7. Zaangażowanie
 • Rozdział 8. Wyzwanie
 • Rozdział 9. Pewność siebie
 • Rozdział 10. Odporność psychiczna a nastawienie, psychologia pozytywna i inteligencja emocjonalna
 • Rozdział 11. Podejmowanie decyzji
 • Rozdział 12. Odporność psychiczna a zmęczenie
 • Rozdział 13. Odporność psychiczna a środowisko pracy: stres, motywacja i aspiracje, przywództwo, coaching i praca zespołowa
 • Rozdział 14. Odporność psychiczna a środowisko pracy: ocena, rozwój i zarządzanie talentami
 • Rozdział 15. Zatrudnialność: kluczowa kwestia dla pracodawców i pracowników w XXI wieku
 • Rozdział 16. Odporność psychiczna a edukacja i rozwój młodzieży
 • Rozdział 17. Odporność psychiczna w sporcie
 • Rozdział 18. Odporność psychiczna a sektor usług społecznych i zdrowotnych
 • Rozdział 19. Czy odporność psychiczną można rozwijać? Perspektywa praktyka i psychologa
 • Rozdział 20. Wykorzystanie modelu odporności psychicznej i kwestionariusza MTQ48 w coachingu i mentoringu
 • Rozdział 21. Pozytywne myślenie
 • Rozdział 22. Wizualizacja
 • Rozdział 23. Kontrolowanie lęku i relaksacja perspektywa fizjoterapeuty
 • Rozdział 24. Kontrolowanie uwagi
 • Rozdział 25. Wyznaczanie celów
 • Rozdział 26. Badania naukowe z wykorzystaniem kwestionariusza MTQ48
 • Rozdział 27. Podsumowanie: rozważania o tym, co dalej
 • Bibliografia
 • Przypisy

 • Tytuły: Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju
 • Autor: Doug Strycharczyk, Peter Clough
 • Tytuł oryginału: Developing Mental Toughness: Coaching Strategies to Improve Performance, Resilience and Wellbeing
 • Tłumaczenie: Sylwia Pikiel
 • ISBN Ebooka: 9788374897242, 9788374897242
 • Data wydania: 2019-06-24
 • Identyfikator pozycji: e_16gx
 • Kategorie:
 • Wydawca: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne