Helion


Szczegóły ebooka

Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?

Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?


Podstawą skutecznego wychowywania jest konsekwentne wyznaczanie granic, umożliwiających dziecku orientację w otaczającym je świecie. MacKenzie omawia typowe błędy popełniane przez rodziców, wyznaczających dziecku zbyt sztywne, zbyt szerokie lub niestałe granice. Opisuje granice odpowiednie dla dzieci na różnym etapie rozwoju oraz skuteczne metody ich ustalania. Omawia też problem komunikacji w rodzinie. Na przykładach zaczerpniętych z codziennego życia pokazuje, jak często rodzice, mimo najlepszych chęci, zupełnie nieświadomie przekazują dziecku wewnętrznie sprzeczne komunikaty. Lekturę polecamy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, którym zależy na nawiązaniu przyjacielskich relacji z dzieckiem, bez ryzyka utraty autorytetu.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Podziękowania
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Dlaczego granice są takie ważne?
 • Rozdział 2. W jaki sposób rodzice uczą dzieci określonych zasad?
 • Rozdział 3. W jaki sposób dzieci uczą się zasad rodziców?
 • Rozdział 4. Rodzinny taniec
 • Rozdział 5. Czy wytyczane przez ciebie granice są stałe, czy ruchome?
 • Rozdział 6. Zejście z parkietu
 • Rozdział 7. Zachęta: język współpracy
 • Rozdział 8. Uczenie umiejętności rozwiązywania problemów
 • Rozdział 9. Wyciąganie konsekwencji
 • Rozdział 10. Wytyczanie granic w stosunkach z nastolatkami
 • Rozdział 11. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami uwagi i nadaktywnością?
 • Rozdział 12. Obowiązki domowe
 • Rozdział 13. Taniec przy odrabianiu lekcji
 • Rozdział 14. Przygotowanie do zmian
 • Dodatek. Tworzenie grupy warsztatowej dla rodziców
 • Bibliografia
 • Przypisy

 • Tytuły: Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?
 • Autor: Robert J. MacKenzie
 • Tytuł oryginału: How to Raise Responsible, Independent Children by Providing Clear Boundaries
 • Tłumaczenie: Olena Waśkiewicz
 • ISBN Ebooka: 9788374897198, 9788374897198
 • Data wydania: 2019-06-24
 • Identyfikator pozycji: e_16gy
 • Kategorie:
 • Wydawca: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne