Helion


Szczegóły ebooka

Preswazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego

Preswazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego


Książka otrzymała wyróżnienie w kategorii Autor zagraniczny w konkursie "Książka dla Trenera 2016" Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Po wielkim sukcesie Wywierania wpływu na ludzi Robert B. Cialdini światowej sławy autorytet w dziedzinie psychologii społecznej postanowił zaspokoić głód wiedzy wszystkich czytelników, którzy chcą nie tylko znaleźć sposób, aby obronić się przed perswazją, lecz przede wszystkim dowiedzieć się, jak skuteczniej wykorzystać techniki wpływu społecznego do osiągnięcia swoich celów. Zaproponowane przez autora reguły wywierania wpływu od lat są uważane za podstawowe zasady gwarantujące sukces w zakresie oddziaływania na innych. Niniejsza książka rozszerza i uzupełnia dotychczasową wiedzę.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Dedykacja
 • Wstęp do polskiego wydania
 • Podziękowania
 • Słowo od autora
 • Część 1. Preswazja: wstępne kierunkowanie uwagi
  • Rozdział 1. Preswazja: wprowadzenie
   • Preswazja
   • Wielkie podobieństwo
   • Wielka różnica
   • Chodzi o (wyczucie) czas(u)
  • Rozdział 2. Uprzywilejowane momenty
   • Nie hokus, nie pokus, ale fokus
   • Jednostronna droga do celu
   • Czy masz dość odwagi, by rozważyć rewolucyjny model wywierania wpływu?
   • Koszty (i przestrogi) związane ze skupieniem uwagi
  • Rozdział 3. Ważność uwagi to ważność
   • To, co rzuca się w oczy, jest ważne
   • Podrzędne drogi do uwagi
  • Rozdział 4. To, co ogniskuje uwagę, ma moc sprawczą
   • Wykorzystana szansa
   • Gra o życie
  • Rozdział 5. Władcy uwagi 1: atraktory
   • To, co związane z seksualnością
   • To, co groźne
   • A teraz coś zupełnie innego: zmiana
  • Rozdział 6. Władcy uwagi 2: magnetyzery
   • To, co dotyczy osobiście
   • To, co niedokończone
   • To, co tajemnicze i zagadkowe
 • Część 2. Procesy: rola skojarzeń
  • Rozdział 7. Prymat skojarzeń: znajduję związki, więc myślę
   • Myśleć znaczy łączyć
   • Język bez przemocy
   • Marginalna (ale nie przypadkowa) ekspozycja na słowa
   • Metafora jako metadrzwi (do zmiany)
   • Inne gorące tematy
  • Rozdział 8. Geografia perswazji: wszystkie dobre miejsca, wszystkie dobre ślady
   • To, co już jest w nas
   • To, co już jest w nich
  • Rozdział 9. Mechanika preswazji: przyczyny, ograniczenia i korekty
   • Przygotowany i czeka
   • Korekta: uwaga na pułapki!
   • Wybiórczy umysł
 • Część 3. Najlepsze praktyki: optymalizacja preswazji
  • Rozdział 10. Sześć głównych dróg do zmiany: szerokie bulwary jako sprytne skróty
   • Uczęszczane drogi
   • Co jeszcze można powiedzieć o uniwersalnych regułach wywierania wpływu?
  • Rozdział 11. Jedność 1: bycie razem
   • Jedność
   • Bycie razem
  • Rozdział 12. Jedność 2: działanie razem
   • Lubienie
   • Wsparcie
   • Muzyka w walce o wpływ: dźwięki wokół nas
   • Inżynieria systemów
   • Stała wzajemna wymiana
   • Współtworzenie
   • Zjednoczenie
  • Rozdział 13. Preswazja a etyczne postępowanie
   • Trzy ogniska raka nieuczciwości toczącego firmę
  • Rozdział 14. Postswazja: trwałość wywołanych zmian
   • Powodowanie trwałych zmian poprzez silne zaangażowanie
   • Powodowanie trwałych zmian poprzez przygotowanie wskazówek
   • Geografia perswazji 2: to, kim jesteśmy, zależy od tego, gdzie jesteśmy
 • Bibliografia
 • Przypisy
 • O Autorze
 • Inne tytuły GWP