Helion


Szczegóły ebooka

Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline

Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline


Zaburzenie osobowości typu borderline często uznaje się za nieuleczalne zaburzenie psychiczne. Jednakże najświeższe badania w przekonujący sposób wykazują, że pacjenci świetnie reagują na terapię schematów, która ma wysokie wskaźniki wyzdrowienia. Udowadniają to również w swojej codziennej pracy i na kartach niniejszej publikacji jej autorzy Arnoud Arntz i Hannie van Genderen. Omawiają model pojęciowy zaburzenia, metody jego leczenia, a także szereg praktycznych technik terapeutycznych. Poruszają zagadnienia związane z planowaniem terapii, budowaniem relacji terapeutycznej, wyborem i zastosowaniem technik poznawczych i behawioralnych. Wspominają również o szczególnych strategiach terapeutycznych, przełamywaniu wzorców zachowań i wreszcie o zakończeniu procesu terapeutycznego. Wszystko bogato ilustrują przykładami i opisami przypadków, dzięki którym wiemy, jak stosować nowe metody w praktyce. W książce zawarty został również zestaw przydatnych materiałów dla pacjenta, takich jak spis doświadczeń z przeszłości czy pozytywny dziennik.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • O autorach
 • Przedmowa
 • Podziękowania
 • Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Zaburzenie osobowości typu borderline
  • Na czym polega zaburzenie osobowości typu borderline?
  • Rozpowszechnienie i zaburzenia współwystępujące
  • Rozwój zaburzenia osobowości typu borderline
 • Rozdział 2. Terapia schematów w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline
  • Rozwój terapii schematów w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline
  • Wyniki badań
  • (Przeciw)wskazania
  • Uzasadnienie terapii schematów teoria, na której opiera się terapia
  • Tryby schematów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Terapia
  • Struktura terapii
  • Fazy terapii
  • Faza wstępna i konceptualizacja przypadku
  • Terapia objawów zaburzeń z osi I
  • Radzenie sobie z kryzysem
  • Interwencje terapeutyczne w odniesieniu do poszczególnych trybów schematów
  • Leczenie traumy z dzieciństwa
  • Zmiana wzorców zachowań
  • Zakończenie terapii
 • Rozdział 4. Relacja terapeutyczna
  • Ograniczone powtórne rodzicielstwo
  • Schematy terapeuty i strategia ujawniania własnych emocji i doświadczeń
  • Techniki poznawcze a relacja terapeutyczna
  • Techniki behawioralne a relacja terapeutyczna
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Techniki doświadczeniowe
  • Praca z wyobrażeniami
  • Wyobrażeniowa zmiana skryptów
  • Wyobrażeniowa zmiana skryptów w drugiej części terapii
  • Wyobrażeniowa zmiana skryptów: zmiana wzorców zachowania
  • Problemy ze stosowaniem wyobrażeniowej zmiany skryptów
  • Technika odgrywania ról
  • Technika dwóch krzeseł i wielu krzeseł
  • Doświadczanie i wyrażanie emocji
 • Rozdział 6. Techniki poznawcze
  • Dialog sokratejski
  • Skalowanie przekonania
  • Ocena na wielu skalach
  • Dwuwymiarowa reprezentacja domniemanych zależności
  • Diagram kołowy
  • Metoda rozprawy sądowej
  • Testowanie przeszłości
  • Karty przypominające
  • Dziennik pozytywnych wydarzeń
 • Rozdział 7. Techniki behawioralne
  • Eksperymenty behawioralne
  • Nabywanie nowych umiejętności i odgrywanie ról
  • Strategie rozwiązywania problemów
  • Omawianie niebezpiecznych zachowań
  • Omawianie nowych zachowań
 • Rozdział 8. Szczególne metody i techniki terapii
  • Zadania do wykonania między sesjami (praca domowa)
  • Farmakoterapia
  • Kryzys
  • Samobójstwo i samookaleczanie
  • Przepracowanie traumy
 • Rozdział 9. Metody terapii z podziałem na tryby
  • Metody pracy z trybem Odłączonego Obrońcy
  • Metody pracy z trybem Porzuconego/Skrzywdzonego Dziecka
  • Metody pracy z trybem Złoszczącego się/Impulsywnego Dziecka
  • Metody pracy z trybem Karzącego Rodzica
  • Metody pracy z trybem Zdrowego Dorosłego
  • Symultaniczna gra w szachy na flipperze
 • Rozdział 10. Faza końcowa terapii
  • Przełamywanie wzorców zachowań
  • Zakończenie terapii
 • Rozdział 11. Wnioski
 • Aneks 1. Broszura dla pacjentów: terapia schematów dla osób z zaburzeniem osobowości typu borderline
 • Aneks 2. Rejestr trybów
 • Aneks 3. Dziennik pozytywnych wydarzeń
 • Aneks 4. Testowanie przeszłości
 • Aneks 5. Eksperymenty behawioralne
 • Aneks 6. Formularz zadania domowego
 • Aneks 7. Strategie rozwiązywania problemów
 • Aneks 8. Zmiana wzorców zachowań
 • Aneks 9. Lista osiemnastu schematów
 • Aneks 10. Strategie radzenia sobie
 • Bibliografia
 • Przypisy