Helion


Szczegóły ebooka

Psychologia miłości. Intymność - Namiętność - Zobowiązanie

Psychologia miłości. Intymność - Namiętność - Zobowiązanie


Poszerzone wydanie najlepiej sprzedającej się książki psychologicznej o miłości od lat. Wybitny psycholog profesor Bogdan Wojciszke po raz kolejny wprowadza nas w świat wielkich uczuć widzianych z perspektywy psychologii społecznej. To książka, której nie można przegapić.

Miłość jest najważniejszym wydarzeniem między narodzinami a śmiercią człowieka. I choć trudno o pogląd mniej oryginalny, to właśnie on stał się przyczyną napisania tej książki. Wybitny psycholog prof. Bogdan Wojciszke przedstawia najnowsze, znacznie poszerzone wydanie wyjątkowego bestsellera. Książka Psychologia miłości dawno przekroczyła granice uniwersyteckich murów. Uniwersalny temat i jego piękne ujęcie sprawiły, że sięgnęły po nią dziesiątki tysięcy Polaków. Gdyby któregoś dnia z literatury wykreślono słowo "miłość", lwia część piśmiennictwa, a zwłaszcza literatury pięknej, uległaby unicestwieniu nie byłoby już baśni, wierszy ani nawet piosenek. Po cóż więc jeszcze jedna książka o miłości? Przede wszystkim po to, żeby zgłębić tajemnicę uczucia, które stało się natchnieniem dla tak wielu twórców, lecz zgłębić ją w sposób nie literacki, a naukowy, jako że źródłem tej pracy są odkrycia współczesnej psychologii, odsłaniające mechanizmy rządzące naszymi zachowaniami, myśleniem i emocjami.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Rozdział 1. Przemiany miłości
  • Trzy składniki miłości
  • Intymność
  • Namiętność
  • Zobowiązanie
  • Rozwój związku miłosnego
  • Zakochanie
  • Romantyczne początki
  • Związek kompletny
  • Związek przyjacielski
  • Związek pusty i jego rozpad
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Zakochanie
  • Psychologia namiętności
  • Dlaczego namiętność?
  • Idealizacja partnera
  • Pobudzenie emocjonalne
  • Atrakcyjność fizyczna
  • Dopasowanie czy maksymalizacja atrakcyjności
  • Od czego zależy piękno twarzy
  • Od czego zależy piękno ciała
  • Namiętność a seks u kobiet i mężczyzn
  • Niezależność seksu i namiętności
  • Pragnienia seksualne kobiet i mężczyzn
  • Ekonomia seksu
  • Plastyczność seksu
  • Seks, ciało i śmierć
 • Rozdział 3. Romantyczne początki
  • Rozwój intymności
  • Budowanie zaufania
  • Wsparcie społeczne
  • Kogo wybieramy?
  • Biologiczne podstawy wyboru
  • Czego chcą mężczyźni
  • Czego chcą kobiety
  • Rola kultury
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Związek kompletny
  • Przywiązanie
  • Zachowania wiążące
  • Style przywiązania
  • Współzależność
  • Współzależność skutków działań
  • Współzależność uczuć
  • Samospełniające się proroctwa
  • Empatia
  • Wczuwanie się w partnera składniki empatii
  • Konsekwencje empatii
  • Chcieć a mieć
  • Teoria sprawiedliwości
  • Sprawiedliwość w związku dwojga ludzi
  • Naturalna śmierć namiętności
 • Rozdział 5. Związek przyjacielski
  • Dynamika satysfakcji ze związku
  • Fazy miłości
  • Fazy życia
  • Od czego zależy szczęście?
  • Cechy indywidualne
  • Warunki zewnętrzne
  • Zło jest silniejsze od dobra
  • Aktywności
  • Pułapki intymności
  • Aniołem być, czyli pułapka dobroczynności
  • Szczęścia się wyrzec, czyli pułapka obowiązku
  • Święty spokój, czyli pułapka bezkonfliktowości
  • Niezłomność zasad, czyli pułapka sprawiedliwości
 • Rozdział 6. Związek pusty
  • Zazdrość
  • Reakcje na niezadowolenie
  • Dialog
  • Lojalność
  • Zaniedbanie
  • Wyjście
  • Trwanie i wycofanie zobowiązania
  • Wyznaczniki zobowiązania
  • Interpretacje podtrzymujące zaangażowanie
  • Zachowania podtrzymujące zaangażowanie
 • Rozdział 7. Rozpad
  • Zdrada
  • Bariery
  • Poczucie winy
  • Dzieci
  • Naciski społeczne
  • Koniec
  • Różnorodność
  • Rodzaje miłości
  • Psychozabawa jaka jest Twoja miłość?
 • Bibliografia