Helion


Szczegóły ebooka

Psychologia rozwoju człowieka

Psychologia rozwoju człowieka


Podręcznik ten stanowi kompendium wiedzy na temat rozwoju człowieka na przestrzeni całego jego życia: w okresie prenatalnym i niemowlęcym, dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Dzięki książce czytelnicy dowiedzą się, co jest przedmiotem badawczym psychologii rozwoju, jakie badania prowadzone były i są nad procesem i efektami rozwoju, poznają również sylwetki najważniejszych przedstawicieli tej dziedziny wraz z ich osiągnięciami.

Podręcznik napisany pod opieką prof. Anny Brzezińskiej niekwestionowanego polskiego autorytetu w dziedzinie psychologii rozwojowej.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Co i jak bada psychologia rozwoju?
  • 1.1. Zmiany społeczne oraz ich skutki dla rozwoju indywidualnego obszary zapotrzebowania na badania psychologii rozwoju
  • 1.2. Status teorii i perspektywy badawcze
  • 1.3. Różnorodność sposobów opisywania i wyjaśniania rozwoju człowieka
  • 1.4. Nowe podejście w psychologii rozwoju
  • 1.5. Zadania psychologii rozwoju
 • Rozdział 2. Zmiana a rozwój
  • 2.1 Pojęcie rozwoju
  • 2.2. Rodzaje zmian rozwojowych
  • 2.3. Dynamika zmian rozwojowych
  • 2.4. Interakcje czynników rozwoju
  • 2.5. Etapy rozwoju i zadania rozwojowe
 • Rozdział 3. Badania nad procesem i efektami rozwoju
  • 3.1. Podejścia badawcze w psychologii rozwoju
  • 3.2. Problemy badawcze psychologii rozwoju
  • 3.3. Strategie prowadzenia badań
 • Rozdział 4. Rozwój w okresie prenatalnym i niemowlęcym
  • 4.1. Struktura I ery rozwoju i znaczenie poszczególnych etapów
  • 4.2. Rozwój fizyczny i umiejętności motoryczne
  • 4.3. Rozwój procesów poznawczych
  • 4.4. Rozwój społeczny i rozwój osobowości
  • 4.5. Zagrożenia dla rozwoju dziecka w I erze
  • 4.6. Efekty rozwojowe z czym dziecko kończy I erę rozwoju i do czego jest gotowe w erze II
 • Rozdział 5. Rozwój w okresie dzieciństwa
  • 5.1. Struktura II ery rozwoju i znaczenie poszczególnych etapów
  • 5.2. Rozwój fizyczny i umiejętności motoryczne
  • 5.3. Rozwój procesów psychicznych
  • 5.4. Zabawa i nauka
  • 5.5. Rozwój społeczny i rozwój osobowości
  • 5.6. Przebieg i skutki kryzysów w rozwoju dziecka
  • 5.7. Efekty rozwojowe z czym dziecko kończy II erę rozwoju i do czego jest gotowe w erze III
 • Rozdział 6. Rozwój w okresie dorastania
  • 6.1. Istota III ery rozwoju
  • 6.2. Zadania okresu adolescencji
  • 6.3. Społeczne środowiska rozwoju w adolescencji
  • 6.4. Zmiany w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej
  • 6.5. Istota kryzysu adolescencyjnego
  • 6.6. Kształtowanie się tożsamości
  • 6.7. Tożsamość negatywna i jej znaczenie w procesie rozwoju
  • 6.8. Zaburzenia rozwoju w okresie dorastania
  • 6.9. Źródła i istota wsparcia udzielanego nastolatkom
  • 6.10. Efekty rozwojowe z czym dorastający kończy III erę rozwoju i do czego jest gotowy w erze IV
 • Rozdział 7. Rozwój w okresie dorosłości
  • 7.1. Istota IV ery rozwoju
  • 7.2. Podział okresu dorosłości na etapy i zadania z nimi związane
  • 7.3. Rozwiązanie kryzysu okresu adolescencji a proces wchodzenia w dorosłość
  • 7.4. Zmiany okresu dorosłości
  • 7.5. Kryzysy dorosłości i ich źródła
  • 7.6. Od debiutanta do mistrza o uczeniu się roli osoby dorosłej
  • 7.7. Ewolucja roli pracownika w dorosłości
  • 7.8. Życie rodzinne w okresie dorosłości
  • 7.9. Wybrane problemy zdrowotne okresu dorosłości
  • 7.10. Efekty rozwojowe ery IV
 • Zakończenie
 • O autorkach
 • Bibliografia
 • Przypisy