Helion


Szczegóły ebooka

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania


Pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka na temat terapii behawioralnej dzieci z autyzmem!

Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Z niemal 100 rodzajów oferowanych terapii do najefektywniejszych należy stosowana analiza zachowania. Jej skuteczność potwierdza 50 lat badań naukowych i doświadczeń praktycznych.

Autorzy omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy zachowania, podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i pomiaru zachowań. Opisują także metody nauczania osób z autyzmem i rozwijania u nich pożądanych zachowań. Podają wiele zaleceń praktycznych dotyczących korzystania ze strategii proaktywnych w pracy z dziećmi z autyzmem, motywowania ich do nauki, treningu różnicowania i redukowania zachowań niepożądanych.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • Pomóc osobom z autyzmem. Podejście oparte na dowodach naukowych
 • Nowa definicja autyzmu i rozwiązania SAZ
 • Wprowadzenie
 • 1 Autyzm i stosowana analiza zachowania
  • 1.1. Teoria
  • 1.2. Praktyka
 • 2 Behawioryzm i prawa uczenia się
  • 2.1. Teoria
 • 3 Ocena behawioralna
  • 3.1. Teoria
  • 3.2. Praktyka
 • 4 Rozwijanie nowych zachowań u osób z autyzmem
  • 4.1. Teoria
 • 5 Zachowania trudne i ocena funkcjonalna
  • 5.1. Teoria
  • 5.2. Praktyka
 • 6 Zachowania werbalne
  • 6.1. Teoria
  • 6.2. Praktyka
 • 7 Zasady etyczne w pracy analityka zachowania
  • 7.1 Wytyczne dotyczące etyki pracy analityka zachowania
  • 7.2. Inne kodeksy etyczne
 • Aneks
 • Bibliografia
 • Przypisy