Helion


Szczegóły ebooka

Zespół Aspergera. Teoria i praktyka

Zespół Aspergera. Teoria i praktyka


Zespół Aspergera z perspektywy pacjenta i terapeuty

Książka ta powstała w celu propagowania praktycznej wiedzy o zespole Aspergera, aby ułatwić zrozumienie osób dotkniętych tym zaburzeniem zarówno ich otoczeniu, szczególnie zaś terapeutom, jak i im samym. Christine Preißmann dzięki swoim doświadczeniom zawodowym (terapeutki) i osobistym (osoby cierpiącej na zespół Aspergera) proponuje konkretne rozwiązania problemów, które pojawiają się w terapii i w życiu codziennym chorych. Terapeutów uwrażliwia na specjalne potrzeby pacjenta autystycznego, wskazuje tematy warte omówienia i charakteryzuje bardzo złożoną rolę, jaką psychoterapeuci mają do odegrania w jego życiu. Chorym zaś doradza, jak ułatwiać sobie codzienne funkcjonowanie, a także namawia ich do podejmowania wyzwań stawianych przez rzeczywistość. Podkreśla przy tym ogromne znaczenie wcześnie rozpoczętej terapii, która z braku innych metod leczenia zespołu Aspergera może wyraźnie pomagać w zdobywaniu coraz większej samodzielności i satysfakcji z życia na miarę własnych możliwości.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • O autorce i wyborze tematu
 • Wstęp do wydania drugiego
 • Wprowadzenie Zespół Aspergera ogólna charakterystyka i kryteria diagnostyczne
 • Część 1 Psychoterapia i pomoc zagadnienia ogólne
  • 1 Relacje terapeuty z pacjentem
  • 2 Podstawowe warunki i początek terapii
  • 3 Pomieszczenia i gabinet terapeutyczny
  • 4 Postępowanie podczas terapii
  • 5 Cele terapii i pragnienia, których nie da się spełnić
  • 6 Wymiar finansowy
 • Część 2 Tematy ważne w psychoterapii i pomocy zagadnienia szczegółowe
  • 7 Przyjaźń i związki
  • 8 Życie intymne
  • 9 Mieszkanie
  • 10 Nauka w szkole
  • 11 Praca i zawód
  • 12 Organizowanie czasu wolnego
  • 13 Zdrowie, choroba i starość
  • 14 Sytuacje przeciążające
  • 15 Sytuacje kryzysowe
  • 16 Rodzina i inne bliskie osoby
  • 17 Pośredniczenie w uzyskiwaniu pomocy
 • Słowo autorki do terapeutów Chciałabym Państwa zachęcić
 • Bibliografia
 • Przypisy

 • Tytuły: Zespół Aspergera. Teoria i praktyka
 • Autor: Christine Preißmann
 • Tytuł oryginału: Psychotherapie und Beratung bei Menschen mit Asperger-Syndrom. Konzepte für eine erfolgreiche Behandlung aus Betroffenen- und Therapeutensicht
 • Tłumaczenie: Joanna Arentewicz
 • ISBN Ebooka: 9788374894685, 9788374894685
 • Data wydania: 2019-06-24
 • Identyfikator pozycji: e_16hq
 • Kategorie:
 • Wydawca: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne