Helion


Szczegóły ebooka

Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej

Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej


Książka prof. Ewy Pisuli poświęcona autyzmowi zawiera dogłębną refleksję dotyczącą teoretycznych fundamentów, czyli terminologii związanej z tym zaburzeniem i jego klasyfikacji, wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych oraz niezwykle szczegółową analizę aktualnego stanu badań w zakresie szeroko rozumianej charakterystyki autyzmu i jego przyczyn, a także bieżącej praktyki klinicznej. Liczba badań z udziałem osób dotkniętych autyzmem może wskazywać na to, że zaburzenie to zostało dość dobrze poznane.

Autorka pokazując, ile już wiadomo i jak można tę wiedzę wykorzystywać w codziennej pracy terapeutycznej uświadamia czytelnikowi, jak wiele jest jeszcze niewiadomych, zwłaszcza w dziedzinie złożonej, wieloczynnikowej etiologii zaburzenia.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wprowadzenie
 • Wstęp
 • 1 Terminologia, klasyfikacja i epidemiologia autyzmu
  • 1.1. Kontrowersje wokół terminologii i klasyfikacji
  • 1.2. Dane epidemiologiczne
 • 2 Kliniczna charakterystyka autyzmu
  • 2.1. Funkcjonowanie społeczne
  • 2.2. Komunikowanie się
  • 2.3. Ograniczone wzorce zachowania, aktywności i zainteresowań
  • 2.4. Przetwarzanie informacji sensorycznych
  • 2.5. Zaburzenia towarzyszące autyzmowi
  • 2.6. Przebieg rozwoju i prognozy
 • 3 Przyczyny autyzmu
  • 3.1. Czynniki genetyczne
  • 3.2. Czynniki środowiskowe
  • 3.3. Neuroanatomiczne i neurofunkcjonalne korelaty autyzmu
 • 4 Autystyczny umysł
  • 4.1. Teoria umysłu
  • 4.2. Funkcje wykonawcze
  • 4.3. Centralna koherencja
  • 4.4. Profil zdolności intelektualnych
  • 4.5. Zdolności empatyzowania i systemizowania
 • 5 Neurobiologia autyzmu a praktyka kliniczna
  • 5.1. Diagnoza (wczesne wykrywanie)
  • 5.2. Wspieranie rozwoju
 • Bibliografia
 • Przypisy