Helion


Szczegóły ebooka

Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka

Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka


Książka w ciekawy sposób podejmuje bardzo trudną tematykę, jaką jest agresja i zaburzenia zachowania u dzieci. Całość opiera się na założeniu, że dzieci nie rodzą się złe i możemy je ochronić przed różnymi życiowymi konsekwencjami. Przedstawiono tu nie tylko wyniki badań nad agresją, ale także opisano praktyczne, realizowane programy terapeutyczne.

Autorzy poszczególnych rozdziałów poruszają wiele ważnych kwestii, począwszy od uczenia rodziców budowania z dziećmi więzi, poprzez diagnozowanie i leczenie problemów rozwojowych do wprowadzania programów profilaktycznych.

Dzięki tej książce:

 • Rodzice dowiedzą się skąd wynikają trudności wychowawcze i szkolne dzieci. Będą także w stanie budować ze swoimi pociechami bezpieczne i chroniące przed trudnymi zachowaniami więzi.
 • Psycholodzy i psychoterapeuci otrzymają nie tylko najnowsze wyniki badań nad agresją i zaburzeniami zachowania, ale także opisy praktycznych, realnie realizowanych w polskiej rzeczywistości programów terapeutycznych.
 • Pedagodzy przekonają się, że można zrobić jeszcze więcej w kierunku powrotu do społeczeństwa nastolatków z problemami z zachowaniem np. tych, którzy trafili do ośrodków wychowawczych, szpitali psychiatrycznych czy domów dziecka.
 • Nauczyciele poznają efektywne sposoby radzenia sobie ze zjawiskiem billingu oraz pozyskają informacje o praktycznym zastosowaniu przykładowych procedur interwencyjnych
 • Lekarze otrzymują doskonałe programy profilaktyczne, związane z zaburzeniami rozwoju, a także zapoznają się z sądowo psychiatrycznymi aspektami zaburzeń zachowania.
 • Pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych dowiedzą się, jak w sensie praktycznym funkcjonują ośrodki szkolno-wychowawcze w całej Polsce. Otrzymają także informacje o regulacjach prawnych i praktycznych kwestiach prowadzenia instytucji tego typu.

Książka powstała pod redakcją Artura Kołakowskiego, znakomitego specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuty poznawczo behawioralnego, współautora Sposobu na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, pozycji wyróżnionej Nagrodą Teofrasta w kategorii Najlepsza Psychologiczna Książka Popularnonaukowa 2011 r

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • I. Obraz kliniczny i diagnoza
  • 1. Kliniczny obraz zaburzeń zachowania
  • 2. Zaburzenia zachowania a zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  • 3. Schematy poznawcze osób z ADHD a kształtowanie się zaburzeń zachowania
  • 4. Bullying zastraszanie i przemoc szkolna
  • 5. Systemowa pomoc dziecku z zaburzeniami zachowania
  • 6. Diagnoza zaburzeń zachowania
 • II. Leczenie
  • 7. Kompleksowe leczenie zaburzeń zachowania
  • 8. Modele poznawczo-behawioralne zaburzeń zachowania i agresji. Programy terapeutyczne
  • 9. Psychoterapia poznawczo behawioralna chłopca skierowanego ze wstępnym rozpoznaniem zaburzeń zachowania
  • 10. Terapia rodzinna w leczeniu zaburzeń zachowania
  • 11. Leczenie farmakologiczne
  • 12. Sądowo-psychiatryczne aspekty zaburzeń zachowania
 • III. Zaburzenia zachowania w szkole lub placówce
  • 13. Uczniowie z zaburzonym zachowaniem i zaburzeniami zachowania
  • 14. Prawo oświatowe a zaburzenia zachowania
  • 15. Szkolny System Bezpieczeństwa
  • 16. Szkolne działania interwencyjne
  • 17. Szkolne procedury interwencyjne wobec uczniów przejawiających ryzykowne zachowania. Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym
  • 18. Przykładowe procedury interwencyjne w gimnazjum
  • 19. Zaburzenia zachowania jako skutek urazów psychicznych doznanych przez dziecko
  • 20. Korygowanie zaburzeń zachowania w środowisku wychowawczym placówki
  • 21. Projekt jako metoda pracy wychowawczej
  • 22. Dom dziecka
 • Aneks Materiały do pracy dla rodziców, wychowawców i terapeutów
  • Załącznik 1
  • Załącznik 2
  • Załącznik 3
  • Załącznik 4
  • Załącznik 5 Co należy robić, gdy łamane są prawa dziecka?
  • Załącznik 9
  • Ząłącznik 10 Wprowadzenie Klasowego Systemu Zasad scenariusz zajęć z dziećmi (młodszy wiek szkolny)
  • Załącznik 11 Wprowadzenie Klasowego Systemu Zasad scenariusz zajęć (starszy wiek szkolny)
  • Załącznik 12 Scenariusz trudnego zachowania
  • Załącznik 13 Karta ustaleń zespołu wychowawczego
  • Załącznik 14 Karta ustaleń ze spotkania rodziców i szkoły
  • Załącznik 15 Wzór pisemnej umowy z uczniem
  • Załącznik 16 Graficzna analiza przypadku problemów z zachowaniem
  • Załącznik 17 Projekty zrealizowane w Świetlicy Socjoterapeutycznej bł. ks. J. Czempiela w Rudzie Śląskiej
  • Załącznik 18 Interwencje wychowawcze
 • Bibliografia
 • Przypisy