Helion


Szczegóły ebooka

Niemiecki. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium

Niemiecki. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium


Zapomniałeś ważnej konstrukcji językowej? Musisz sobie szybko przypomnieć wzór odmiany? Sięgnij po repetytorium Lingo. Z nim powtórkę z gramatyki niemieckiej będziesz miał szybciej, niż myślisz!

"NIEMIECKI. Gramatyka z ćwiczeniami" to kolejna pozycja z bestsellerowej serii repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo. Przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka niemieckiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Seria repetytoriów Lingo przygotowana została przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów.

Główne zalety repetytorium:
- zgodności z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, Zertifikat Deutsch, Zertifikat Deutsch für den Beruf, Goethe-Zertifikat B2
- wszystkie istotne zagadnienia gramatyki niemieckiej od części mowy, przez czasy, składnię zdania złożone, po mowę zależną
- przejrzysty układ oraz staranna szata graficzna
- ćwiczenia ułatwiające opanowanie materiału, zawsze z kluczem
- test sprawdzający na końcu
- tabele
- dla początkujących i zaawansowanych

Repetytorium obejmuje poziomy A1, A2 i B1 oraz przygotowuje do B2 zgodnie z klasyfikacją ESOKJ Rady Europy.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp Vorwort
 • Części mowy Die Wortarten
 • 1. Rodzajnik Der Artikel
  • 1.1. Rodzajnik określony Der bestimmte Artikel
   • Ćwiczenia Übungen
  • 1.2. Rodzajnik nieokreślony Der unbestimmte Artikel
   • Ćwiczenia Übungen
  • 1.3. Pomijanie rodzajnika Der Null-Artikel
   • Ćwiczenia Übungen
  • 1.4. Test sprawdzający Test
 • 2. Rzeczownik Das Substantiv
  • 2.1. Deklinacja mocna Die starke Deklination
   • Ćwiczenia Übungen
  • 2.2. Deklinacja słaba Die schwache Deklination
   • Ćwiczenia Übungen
  • 2.3. Deklinacja mieszana Die gemischte Deklination
   • Ćwiczenia Übungen
  • 2.4. Test sprawdzający Test
 • 3. Czasownik Das Verb
  • 3.1. Czas teraźniejszy Das Präsens
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.2. Czas przeszły prosty Das Präteritum/Das Imperfekt
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.3. Czas przeszły złożony Das Perfekt
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.4. Czas zaprzeszły Das Plusquamperfekt
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.5. Czas przyszły Das Futur I
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.6. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone Die trennbar und untrennbar zusammengesetzten Verben
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.7. Czasowniki modalne Die Modalverben
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.8. Czasowniki zwrotne Die reflexiven Verben
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.9. Tryb rozkazujący Der Imperativ
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.10. Rekcja czasownika Die Rektion des Verbs
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.11. Bezokolicznik z i bez zu Der Infinitiv mit und ohne zu
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.12. Strona bierna Das Passiv
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.13. Tryb przypuszczający Der Konjunktiv II
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.14. Imiesłowy Die Partizipien
   • Ćwiczenia Übungen
  • 3.15. Test sprawdzający Test
 • 4. Przymiotnik Das Adjektiv
  • 4.1. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym Die Deklination mit dem bestimmten Artikel
   • Ćwiczenia Übungen
  • 4.2. Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym Die Deklination mit dem unbestimmten Artikel
   • Ćwiczenia Übungen
  • 4.3. Odmiana przymiotnika bez rodzajnika Die Deklination ohne Artikel
   • Ćwiczenia Übungen
  • 4.4. Stopniowanie przymiotnika Die Komparation des Adjektivs
   • Ćwiczenia Übungen
  • 4.5. Rekcja przymiotnika Die Rektion des Adjektivs
   • Ćwiczenia Übungen
  • 4.6. Test sprawdzający Test
 • 5. Zaimek Das Pronomen
  • 5.1. Zaimki osobowe Die Personalpronomen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 5.2. Zaimki dzierżawcze Die Possessivpronomen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 5.3. Zaimki wskazujące Die Demonstrativpronomen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 5.4. Zaimki nieokreślone Die Indefinitpronomen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 5.5. Zaimki pytające Die Interrogativpronomen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 5.6. Przysłówki zaimkowe Die Pronominaladverbien
   • Ćwiczenia Übungen
  • 5.7. Test sprawdzający Test
 • 6. Przyimek Die Präposition
  • 6.1. Przyimki łączące się z dopełniaczem Die Präpositionen mit dem Genitiv
   • Ćwiczenia Übungen
  • 6.2. Przyimki łączące się z celownikiem Die Präpositionen mit dem Dativ
   • Ćwiczenia Übungen
  • 6.3. Przyimki łączące się z biernikiem Die Präpositionen mit dem Akkusativ
   • Ćwiczenia Übungen
  • 6.4. Przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem
   • Ćwiczenia Übungen
  • 6.5. Test sprawdzający Test
 • 7. Liczebnik Das Zahlwort
  • 7.1. Liczebniki główne Die Kardinalzahlen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 7.2. Liczebniki porządkowe Die Ordinalzahlen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 7.3. Ułamki Die Bruchzahlen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 7.4. Czas zegarowy Die Uhrzeiten
   • Ćwiczenia Übungen
  • 7.5. Test sprawdzający Test
 • Składnia Die Syntax
 • 8. Budowa zdania pojedynczego rozwiniętego Die Wortfolge im einfachen erweiterten
  • Test sprawdzający Test
 • 9. Zdanie wyrażające przeczenie Der Satz mit der Negation
  • Test sprawdzający Test
 • 10. Zdania pytające Die Fragesätze
  • Test sprawdzający Test
 • 11. Zdanie złożone współrzędnie Die Satzverbindung
  • 11.1. Zdanie z szykiem prostym Die gerade Wortfolge
   • Ćwiczenia Übungen
  • 11.2. Zdanie z szykiem przestawnym Die versetzte Wortfolge
   • Ćwiczenia Übungen
  • 11.3. Test sprawdzający Test
 • 12. Zdanie złożone podrzędnie Das Satzgefüge
  • 12.1. Zdanie przyczynowe Der Kausalsatz
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.2. Zdanie przyzwalające Der Konzessivsatz
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.3. Zdanie dopełnieniowe, równoważnik zdania dopełnieniowego Der Objektsatz, die Infinitivgruppe
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.4. Zdania czasowe Die Temporalsätze
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.5. Zdanie celowe, równoważnik zdania celowego Der Finalsatz, die Infinitivkonstruktion
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.6. Zdanie okolicznikowe sposobu, równoważniki zdań okolicznikowych sposobu Der Modalsatz, die Infinitivgruppen
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.7. Zdania względne, przydawka rozszerzona Die Relativsätze, das erweiterte Attribut
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.8. Zdanie warunkowe rzeczywiste Der reale Konditionalsatz
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.9. Zdanie warunkowe nierzeczywiste, zdanie wyrażające życzenie nierzeczywiste Der irreale Konditional- und Wunschsatz
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.10. Zdanie porównawcze nierzeczywiste Der irreale Vergleichssatz
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.11. Zdanie skutkowe nierzeczywiste Der irreale Konsekutivsatz
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.12. Zdanie pytające zależne Der indirekte Fragesatz
   • Ćwiczenia Übungen
  • 12.13. Test sprawdzający Test
 • 13. Spójniki wieloczłonowe Die mehrteiligen Konjunktionen
  • Test sprawdzający Test
 • Mowa zależna i inne struktury pokrewne znaczeniowo Die indirekte Rede und andere bedeutungsähnliche Strukturen
 • 14. Tryb Konjunktiv I Der Konjunktiv I
  • Test sprawdzający Test
 • 15. Mowa zależna Die indirekte Rede
  • Test sprawdzający Test
 • 16. Czasowniki modalne sollen i wollen w wypowiedziach subiektywnych Die Modalverben sollen und wollen zur subjektiven Aussage
  • Test sprawdzający Test
 • Egzamin końcowy Abschlussprüfung
 • Tabele Tabellen
 • Liczebniki Zahlwörter
  • Liczebniki główne Kardinalzahlen
  • Liczebniki porządkowe Ordnungszahlen
 • Zarys gramatyki
  • Rzeczownik, rodzajnik i przymiotnik
  • Stopniowanie przymiotników i przysłówków
  • Zaimek
  • Czasownik
  • Budowa zdania
 • Wykaz czasowników mocnych i mieszanych Das Verzeichnis der starken und gemischten Verben
 • Wykaz ważniejszych rzeczowników z przyimkiem Das Verzeichnis der wichtigen Substantive mit Präpositionen
 • Klucz do ćwiczeń Der Lösungsschlüssel
  • Klucz do ćwiczeń
  • 1. RODZAJNIK
  • 2. RZECZOWNIK
  • 3. CZASOWNIK
  • 4. PRZYMIOTNIK
  • 5. ZAIMEK
  • 6. PRZYIMEK
  • 7. LICZEBNIK
  • 8. BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO ROZWINIĘTEGO
  • 9. ZDANIE WYRAŻAJĄCE PRZECZENIE
  • 10. ZDANIE PYTAJĄCE
  • 11. ZDANIE ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE
  • 12. ZDANIE ZŁOŻONE PODRZĘDNIE
  • 12. ZDANIE ZŁOŻONE PODRZĘDNIE
  • 13. SPÓJNIKI WIELOCZŁONOWE
  • 14. TRYB KONJUNKTIV
  • 15. MOWA ZALEŻNA
  • 16. CZASOWNIKI MODALNE SOLLEN I WOLLEN
  • EGZAMIN KOŃCOWY
 • Gramatyka w działaniu, czyli jak to będzie po niemiecku
  • Gramatyka w działaniu: przetłumacz zdania poniżej
  • Jak to będzie po niemiecku: możliwe tłumaczenia

 • Tytuły: Niemiecki. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium
 • Autor: Tomasz Sielecki
 • ISBN Ebooka: 9788363165727, 9788363165727
 • Data wydania: 2012-09-10
 • Identyfikator pozycji: e_1755
 • Kategorie:
 • Wydawca: Lingo