Helion


Szczegóły ebooka

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji


Wczesna interwencja to interdyscyplinarne działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju małego dziecka oraz jego rodziny. O skuteczności tego procesu decyduje czas – im szybciej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, tym skuteczniejsze może okazać się wsparcie. Istotnym i często niedocenianym czynnikiem jest organizowanie wsparcia w kontekście całej rodziny. Powinniśmy postrzegać dziecko nie tylko przez pryzmat jego deficytów przeznaczonych do kompensacji i rehabilitacji, ale jako człowieka żyjącego w konkretnej rodzinie, która posiada określony potencjał oraz zasoby stanowiące podstawę działań wczesnej interwencji. Ich poznanie i wykorzystanie pozwala na zorganizowanie części wsparcia w naturalnym środowisku dziecka, czyli w jego domu rodzinnym. Takie podejście wymusza na specjalistach całościowe spojrzenie na proces wczesnej interwencji, obejmujący nie tylko czynniki psychospołecznego rozwoju, ale również te społeczne.

Publikacja jest przykładem interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia wczesnej interwencji. Porusza problematykę związaną z budowaniem zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, angażowaniem rodziców w proces terapeutyczny, dietetyką jako czynnikiem często marginalizowanym, oraz bardzo wczesną diagnozą autyzmu.

Wprowadzenie (Sylwia Wrona, Szymon Godawa) / 9

 

Lucyna Legierska

Interdyscyplinarność w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / 13

 

Iwona Wendreńska, Małgorzata Satoła

Percepcja procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z perspektywy rodziców i specjalistów / 25

 

Jana Lopuchova, Hana Kolnikova

Raná Starostlivosť o rodiny s deťmi so zrakovým postihnutím - z výskumu názorov rodičov / 41

 

Kateřina Kroupova

The concept of counseling as a predictor of the quality of life of families with children with visual impairment / 57

 

Veronika Růžičkova

Early intervention as a determinant of the quality of life of an individual with visual impairment / 71

 

Hanna A. Alonim

Early identification of the prodrome of autism: clinical and research perspectives / 83

 

Zdenka Šandorova

Raná péče v systému sociální politiky a sociálních služeb v České republice / 97

 

Hana Kolnikova, Jana Lopuchova

Dieťa s poruchou autistického spektra v inkluzívnom vzdelávaní materskej školy / 107

 

Hanna A. Alonim

Summary of presentation identification of very early signs of presentation identification of very early signs of autism / 121