Helion


Szczegóły ebooka

Ludzie ze złota

Ludzie ze złota


O tym, jak grają najlepsi polscy siatkarze, wiemy bardzo wiele. Wystarczy oglądać mecze, śledzić ich w mistrzostwach świata, które po raz drugi w historii wygrali w 2014 roku w katowickim Spodku, by obronić tytuł cztery lata później w Turynie. Mało kto jednak zna ich jako ludzi i mało kto wie, jaką pokonywali drogę, by dojść na szczyt. "Ludzie ze złota" to zbiór 20 szczerych rozmów o siatkówce, ale też o życiu, z czołowymi zawodnikami, którzy stali się mistrzami, oraz z trenerami Stephanem Antigą i Vitalem Heynenem którzy ich do tego sukcesu prowadzili.

Edyta Kowalczyk i Jakub Radomski, dziennikarze "Przeglądu Sportowego", porozmawiali też z dwójką ludzi, którzy wiedzą, jak, poza mistrzostwem świata, zdobywa się złoto igrzysk (Ryszard Bosek i Tomasz Wójtowicz) oraz Grzegorzem Wagnerem, synem ich trenera-kata. Znajdziecie też wywiad z Piotrem Gruszką - rekordowym, 450-krotnym reprezentantem Polski i mistrzem Europy. Książkę kończy duża rozmowa z Wilfredo Leonem - najlepszym siatkarzem świata, który ma polskie obywatelstwo i podczas igrzysk w Tokio w 2020 roku ma nas poprowadzić do kolejnego olimpijskiego złota. "Złoto" - można powiedzieć, że to słowo-klucz tej książki. A jego blask mieni się w każdej historii.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • WSTĘP
 • To ja, MVP
  • Długo szu­ka­łem swo­jej toż­sa­mo­ści
  • Dzięki foto­gra­fii zni­kam na chwilę i widzę piękno ziemi
 • Prze­wod­nicy
  • Pra­cuję, by dawać ludziom szczę­ście
  • Siat­kówka jest jak gra plan­szowa
 • Podwój­nie złoci
  • Całe życie robię swoje, na prze­kór innym
  • Jestem uza­leż­niony od wysiłku
  • Bra­kuje mi dzi­siaj dobrych pol­skich kome­dii
  • Do tej pory jadę na szczę­ściu
  • Omi­jam ludzi, któ­rzy koń­czyli mi karierę
 • Z ziemi wło­skiej do pol­skiej
  • Karma wraca. Do dobrych i do złych ludzi
  • Nie cenimy tych, któ­rzy mówią, co myślą
  • Byłem nie­od­po­wie­dzialny wobec ludzi, któ­rych kocham
  • Nie mam potrzeby nikogo uda­wać
  • Żyjemy w świe­cie, o któ­rym pisał Orwell
  • Umiem odczy­ty­wać ludz­kie inten­cje
  • Nie potrze­buję miliona fanów
 • Szkoła Wagnera
  • Nie­na­wi­dzę prze­cięt­niac­twa. Ojciec miał tak samo
  • Nauczy­łem się akcep­to­wać śmierć
  • Myśla­łem: Skoro wszystko przy­cho­dzi mi łatwo, innym też powinno
 • Prze­łom wie­ków, czyli Tyle lat cze­ka­nia
  • Życie jest piękne, choć nie jest łatwe
 • Przy­szłość, czyli Nadzieja
  • Chcę wyłącz­nie złota. Sre­bro i brąz to tylko dowód udziału w tur­nieju
 • Podzię­ko­wa­nia