Helion


Szczegóły ebooka

Zwycięski Krzyż

Zwycięski Krzyż


Bez krzyża Chrystusowego nie byłoby przebaczenia grzechów, zmartwychwstania oraz zesłania Ducha Świętego. Nie byłoby odkupieńczej krwi, Kościoła, sakramentów, także otwartych bram nieba. Nie mielibyśmy Maryi Matki ani przyjaciół Chrystusa. Niezrozumiałe byłoby cierpienie ludzi, rodzin, narodów i świata. Kim byśmy byli? Jak odczytywalibyśmy naszą godność? Kto byłby nam przyjacielem? Kto oddałby za nas swoje życie, aby wyzwolić nas z grzechu, śmierci i niewoli złego? Odpowiedzi na te pytania udziela krzyż Chrystusa. Ukrył się on też w naszym cierpieniu, dlatego ma ono sens. Krzyż tka jak krosno szatę naszej świętości. Daje krew, napój dla spragnionych dusz. Mieszczą się w nim skarby łask i darów. Broni przed zasadzkami szatana. Poskramia namiętności. Dzięki niemu poznajemy prawdę i miłość. Uczy służby, sprawiedliwości i zapewnia pokój. Serca ludzi obdarza poczuciem wolności. Usuwa lęk na dzień sądu i daje pewną nadzieję na przyszłość. Kto odrzuca krzyż, odrzuca Boga i niszczy swoją duszę. Bez krzyża nie ma wstępu do nieba. Kto kocha krzyż, tego kocha Bóg. Krzyż przynosi zwycięstwo. Warto go nosić nie tylko w sercu, ale i na sercu.

 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ PIERWSZY DOŚWIADCZENIE KRZYŻA W ŻYCIU JEZUSA
  • 1. Krzyż w zamyśle Ojca
  • 1.1. Krzyż przekleństwem czy błogosławieństwem?
  • 1.2. Cierpienie i krzyż w początkach biblijnych
  • 1.3. Cierpienie doświadczeniem ludzi
  • 1.4. Dramat Ojca
  • 2. Jezus i krzyżowe dolor salutis
  • 2.1. Chrystusowa świadomość i potrzeba krzyża
   • 2.1.1. Dzieciństwo naznaczone krzyżem
   • 2.1.2. Pokusy odrzucenia krzyża
   • 2.1.3. Krzyż i droga proroctw
   • 2.1.4. Cuda potwierdzeniem zbawczej mocy
  • 2.2. Droga krzyża
   • 2.2.1. Bolesny Arcykapłan
   • 2.2.2. Konieczna próba Ogrójca
    • 2.2.2.1. Kielich męki
    • 2.2.2.2. Posłuszeństwo
   • 2.2.3. Odrzucony Mąż Boleści
    • 2.2.3.1. Niewygodny prorok
    • 2.2.3.2. Skazany na ukrzyżowanie
   • 2.2.4. Indywiduum bolesnego królowania
  • 2.3. Przesłanie z krzyża
   • 2.3.1. Kenoza Boga
   • 2.3.2. Przebaczenie wyrazem miłosierdzia
   • 2.3.3. Próba opuszczenia na krzyżu
   • 2.3.4. Głębia słowa pragnę
  • 2.4. Jezusowy testament zwycięstwa
   • 2.4.1. Nad grzechem
   • 2.4.2. Nad śmiercią
   • 2.4.3. Nad diabłem
  • 2.5. Krzyż wyjaśnieniem cierpienia
   • 2.5.1. Cierpienie z miłości
   • 2.5.2. Sens cierpienia Jezusa
   • 2.5.3. Bóg trwający przy człowieku cierpiącym
   • 2.5.4. Piękno cierpienia
  • 3. Duch Święty nauczycielem krzyża
  • 3.1. Duch prorokujący o krzyżu
  • 3.2. Pięćdziesiątnica pod krzyżem i w wieczerniku
  • 3.3. Duch przekonywa o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie
 • ROZDZIAŁ DRUGI KRZYŻ MIEJSCEM NARODZIN KOŚCIOŁA
  • 1. Początek Kościoła w przebitym boku Chrystusa
  • 1.1. Symbolika i znaczenie Chrystusowego boku
  • 1.2. Krzyż źródłem władzy w Kościele
  • 2. Biblia narzędziem nauki o krzyżu
  • 2.1. Krzyż w nauczaniu
   • 2.1.1. Krzyż w centrum przepowiadania
   • 2.1.2. Starotestamentalne obrazy krzyża
   • 2.1.3. Prawda krzyża
   • 2.1.4. Głosiciele Chrystusowego Krzyża
    • 2.1.4.1. Paweł teolog Chrystusowego krzyża
    • 2.1.4.2. Krzyż źródłem ewangelizacji
     • 2.1.4.2.1. Duchowni ewangelizatorami
   • 2.1.5. Dialog z niewierzącymi
  • 3. Sakramenty spotkanie widzialnego z niewidzialnym
  • 3.1. Chrzest bolesnym piętnem wybraństwa
  • 3.2. Cudowny dotyk bierzmowania
  • 3.3. Eucharystia uobecnieniem Kalwarii na Golgocie
  • 3.4. Pokuta szkoła przebaczenia i pojednania
  • 3.5. Sakrament Bożej pociechy
  • 3.6. Sakrament małżeństwa zaproszenie do krzyża, zrodzenia i posiadania
  • 3.7. Kapłaństwo Melchizedek aktualny inaczej
   • 3.7.1. Kapłan utożsamiany z Chrystusem ukrzyżowanym
   • 3.7.2. Słudzy Chrystusowego krzyża
  • 4. Liturgiczne święta i nabożeństwa
  • 4.1. Cześć dla znaku krzyża
  • 4.2. Znak Wielkiego Piątku
  • 4.3. Święto Podwyższenia Krzyża
  • 4.4. Kontemplacja krzyża
  • 4.5. Droga krzyżowa
  • 4.6. Krzyż i kosmos
  • 5. Krzyż źródłem jedności chrześcijan
  • 5.1. Prawda krzyża
  • 5.2. Nadzieja w krzyżu
  • 5.3. Dziedzictwo krzyża chrześcijan
  • 5.4. Błogosławiony John Henry Newman
  • * * *
 • ROZDZIAŁ TRZECI PANORAMA CZCICIELI KRZYŻA
  • 1. Pierwsza Adoratorka krzyża
  • 1.1. Uczestniczka odkupienia
  • 1.2. Duchowa Matka
  • 1.3. Tajemnicza obecność w Eucharystii
  • 1.4. Walka biblijna smoka z Maryją
   • 1.4.1. Niepokalaność pokarmem krzyża
   • 1.4.2. Maryjne dusze naznaczone krzyżem
    • 1.4.2.1. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort
    • 1.4.2.2. Święta Katarzyna Laboure
    • 1.4.2.3. Święta Bernardeta Sobirous
    • 1.4.2.4. Święty Maksymilian Kolbe
  • 1.5. Siła różańca
   • 1.5.1. Błogosławiony Alan z la Roche
   • 1.5.2. Inni czciciele
  • 1.6. Triumf Niepokalanego Serca
   • 1.6.1. Tajemnica krzyża w objawieniach fatimskich
   • 1.6.2. Krzyż św. Jana Pawła II
   • 1.6.3. Zwycięstwo Niepokalanej
  • 2. Męczeństwo świadectwem głoszonego krzyża
  • 3. Szkoła krzyża
  • 3.1. Potęga życia konsekrowanego
  • 3.2. Zakony czczące krzyż
   • 3.2.1. Krzyż w średniowieczu
    • 3.2.1.1. Szkoła benedyktyńska i cysterska
    • 3.2.1.2. Szkoła franciszkańska
    • 3.2.1.3. Szkoła dominikańska
    • 3.2.1.4. Szkoła kartuzów
   • 3.2.2. Czasy poreformacyjne
    • 3.2.2.1. Szkoła jezuicka
    • 3.2.2.2. Szkoła karmelitańska
    • 3.2.2.3. Inne zakony w służbie krzyża
   • 3.2.3. Czasy oświecenia
    • 3.2.3.1. Oryginalność interpretacji wynagradzania
     • 3.2.3.1.1. Święta Małgorzata Maria Alacoque
     • 3.2.3.1.2. Święta Weronika Giuliani
    • 3.2.3.2. Pasyjność wyznacznikiem zgromadzeń
     • 3.2.3.2.1. Pasjoniści
     • 3.2.3.2.2. Redemptoryści
     • 3.2.3.2.3. Błogosławiony Antoni Maria Rosmini
   • 3.2.4. Czasy współczesne
    • 3.2.4.1. Święci męczennicy. Święta Teresa Benedykta od Krzyża
    • 3.2.4.2. Dar piętna stygmatów
     • 3.2.4.2.1. Święty Pio z Pietrelciny: Ukrzyżowany bez krzyża
     • 3.2.4.2.2. Świeccy naznaczeni stygmatami
    • 3.2.4.3. Stygmatycy w walce ze złym
    • 3.2.4.4. Stygmaty zapowiedzią cudu zmartwychwstania
    • 3.2.4.5. Krzyż znakiem miłosierdzia
     • 3.2.4.5.1. Horyzonty miłosierdzia u św. Faustyny Kowalskiej
     • 3.2.4.5.2. Miłosierdzie wobec ubogich i cierpiących
  • * * *
 • ROZDZIAŁ CZWARTY KSZTAŁTOWANIE DUSZY NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA
  • 1. Bycie uczniem Ukrzyżowanego
  • 1.1. Ciężar krzyża
  • 1.2. Niesienie krzyża
  • 1.3. Wolność wyboru krzyża
 • 2. Przyjęcie krzyża śmiercią dla grzechu
  • 2.1. Nawrócenie człowieka obumarcie ziarna
  • 2.2. Ciemności, czyli doświadczenie św. Jana od Krzyża
   • 2.2.1. Ciemna ziemia, czyli ciemności ludzkiej duszy
   • 2.2.2. Światło słońca i deszczu, czyli działanie Ducha Świętego
   • 2.2.3. Bycie ukrzyżowanym, czyli zjednoczenie z Bogiem
   • 2.2.4. Wiara przewodniczką w drodze do Boga
   • 2.2.5. Świadkowie nocy ciemnej
  • 3. Krzyż rzeźbiący piękno duszy
  • 3.1. Ufność Bogu
  • 3.2. Posłuszeństwo, czyli naśladowanie postawy Jezusa
  • 3.3. Pokora fundamentem świętości
  • 3.4. Cierpliwość w znoszeniu cierpień
  • 3.5. Wytrwałość akceptacją prób
  • 3.6. Trud życzliwości (amor benevolentiae)
   • 3.6.1. Miłość krzyża wyrazem miłości Chrystusa
   • 3.6.2. Apostolat cierpiącej miłości
   • 3.6.3. Gesty miłości
   • 3.6.4. Świętość owocem miłości i cierpienia
  • 4.1. Ciało, czyli promocja przyjemności
  • 4.2. Zasadzki świata
  • 4.3. Perfidne pokusy diabła
  • 5.1. Lekcja śmierci
  • 5.2. Rozstrzygający sąd miłości do krzyża
  • 5.3. Drabina do niebios
  • 5.4. Konsekwencje grzechu
  • 5.5. Czyściec krzyż pozaprzestrzenny
 • ROZDZIAŁ PIĄTY KRZYŻ JAKO ARS VIVENDI LUDU BOŻEGO
  • 1. W tym znaku zwyciężysz
  • 2. Krzyż chlubą narodów
  • 3. Rodzaj ludzki krzyżem piętnowany
  • 3.1. Racjonalizm alternatywą mądrości krzyża?
  • 3.2. Negacja Boga ukrzyżowanego
  • 3.3. Krzyż Chrystusa mocą i nadzieją narodów
  • 3.4. Krzyż lekarstwem na relatywizm
   • 3.4.1. Zniewaga prawdy krzyża
   • 3.4.2. W stronę religii bez krzyża
  • 4. Krzyżowy fundament w wychowaniu
  • 4.1. Świeccy w służbie krzyża
  • 4.2. Rodzina w mądrości łańcucha pokoleń
  • 4.3. Potrzeba mistrzów i nauczycieli
   • 4.3.1. Szkoła
   • 4.3.2. Użyteczność psychologii
   • 4.3.3. Pedagogia resocjalizacyjna w trosce o więźniów
  • 5. Krzyż szkołą służby, sprawiedliwości i pokoju
  • 5.1. Uniżenie wobec krzyża źródłem piękna władzy
  • 5.2. Stróżowie prawa
  • 5.3. Krzyż niszczący wrogość
  • 6.1. Krzyż w architekturze
  • 6.2. Krzyż opowiadany przez malarstwo
  • 6.3. Krzyż poezją i prozą pisany
  • 6.4. Krzyż w muzyce
  • 6.5. Film
  • 7. Znak, któremu sprzeciwiać się będą
  • 7.1. Żydzi a krzyż
  • 7.2. Muzułmanie a krzyż
  • 7.3. Krzyż nadzieją ludzkości
   • 7.3.1. Świadek śmierci Jezusa
   • 7.3.2. Zabity i zwycięski Baranek
 • ZAKOŃCZENIE
 • BIBLIOGRAFIA
  • SOBORY
  • PAPIEŻE

 • Tytuły: Zwycięski Krzyż
 • Autor: Paweł Warchoł OFMConv
 • ISBN Ebooka: 9788381273527, 9788381273527
 • Data wydania: 2019-09-19
 • Identyfikator pozycji: e_1bff
 • Kategorie:
 • Wydawca: Bernardinum