Helion


Szczegóły ebooka

Głosimy śmierć Twoją. Wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie. Homilie na Triduum Paschalne

Głosimy śmierć Twoją. Wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie. Homilie na Triduum Paschalne


Triduum Paschalne trzy święte dni są właściwie jedynym świętem, najważniejszym, upamiętniającym fakt zmartwychwstania Chrystusa, bez którego nie byłoby chrześcijaństwa.

Żywię nadzieję, że zawarte tej książce rozważania pomogą w ożywieniu wiary, osobistym przeżyciu tajemnic paschalnych oraz przyczynią się do duchowego postępu i pogłębienia wspólnoty ze Zmartwychwstałym Panem i pomiędzy sobą.

Abp Henryk J. Muszyński

 • WPROWADZENIE
 • WIELKI CZWARTEK
  • GODZINA JEZUSA
   • Godzina Boga, ludzi, stworzonego świata
   • Godzina Jezusa trwa
   • Kres Bożej miłości
  • CHRYSTUS NASZA PASCHA
   • Zrodzeni z miłości
   • Chrystus nasza Pascha
  • OSTATNIA WIECZERZA UCZTĄ MIŁOŚCI
   • Święta Noc Paschalna
   • Godzina Paschy Jezusa
   • Jezus naszą Paschą
  • DZIEŃ EUCHARYSTI I KAPŁAŃSTWA
   • Sakrament paschalny Eucharystii
   • Eucharystia ucztą miłości
   • Eucharystia sakrament miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga
   • Komunia św. znakiem jedności
   • Baranek Paschalny jako symbol przejścia i powrotu do Ojca
   • Eucharystia jako uczta paschalna Jezusa
   • Postawa eucharystyczna
   • Do końca ich umiłował
   • Eucharystia darem nieskończonej miłości Boga
   • Postawa eucharystyczna przedłużeniem miłości Chrystusa
   • Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła
  • EUCHARYSTIA OŚRODKIEM I PEŁNIĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
   • Kapłaństwo zrodzone z Eucharystii
   • Przez Kalwarię do Chrystusa
   • Życie chrześcijanina darem miłości dla drugich
  • JA ŻYJĘ I WY ŻYĆ BĘDZIECIE (J 14, 19)
   • Bez śmierci nie ma zmartwychwstania
   • Nie zostawię was sierotami (J 14, 18)
   • Trwała obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim Kościele
  • GODZINA ZBAWIENIA TRWA
   • Człowiek ikoną Boga
   • Święty Kościół grzesznych ludzi
 • WIELKI PIĄTEK
  • ŚMIERĆ UKRZYŻOWANEGO GODZINĄ ZBAWIENIA
   • W Jego ranach jest nasze zbawienie
   • Jezus umiera, abyśmy mogli żyć
  • KTO CHCE BYĆ MOIM UCZNIEM NIECH IDZIE ZA MNĄ
   • Sens drogi krzyżowej
   • Związek Chrystusa z naszym życiem
   • Uczeń bierze krzyż
   • Ciało i Krew Zmartwychwstałego zadatkiem zmartwychwstania
  • OTO DRZEWO KRZYŻA, NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA
   • Adoracja krzyża
   • Krzyż znakiem wolności
   • Krzyż pełen mocy
  • ADORACJA UKRZYŻOWANEGO W KOŚCIELE
   • W krzyżu miłości nauka
   • Znak nieskończonej miłości Ojca i wierności Syna
  • PARADOKS KRZYŻA
   • Symbolika krzyża w Kościele
   • Krzyż symbol miłości
   • Zbawienie od cierpienia
   • Zwycięstwo nad śmiercią
 • WIGILIA PASCHALNA
  • ZMARTWYCHWSTAŁEM I ZAWSZE JESTEM Z TOBĄ
   • O zaiste, błogosławiona noc
   • Przez powstanie z martwych zrodził nas do żywej nadziei (1 P 1, 3)
   • Spotkać Zmartwychwstałego
   • Przez chrzest do życia
   • Tak, wierzę!
  • CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ I MY ZMARTWYCHWSTANIEMY
   • Głosimy śmierć Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
   • Śmierć zwarła się z życiem
   • Zwycięstwo miłości
   • Prawda pokonała fałsz
   • Powrót do łaski
   • Niezwykła godność człowieka
  • SPOTKANIE ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
   • Przygotowanie tajemnicy zmartwychwstania
   • Kościół wspólnotą ożywioną Duchem Chrystusa Zmartwychwstałego
   • Jak świadczyć o Chrystusie żyjącym?
  • PASCHA CHRYSTUSA PRZEJŚCIEM ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA
   • Cud Zmartwychwstania
   • Świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa
   • Ja jestem życiem umarłych
  • TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ (J 3, 16)
   • Zatriumfowała miłość
   • Żyć w Jezusie Chrystusie oznacza umrzeć dla grzechu (Rz 6, 11)
   • Nowe narodzenie z wody i Ducha Świętego
   • Uczestnicy nowej, niezłomnej nadziei
  • ŻYCIE WSPÓLNOTĄ MIŁOŚCI ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
   • Wymowa Wielkiej Nocy Zmartwychwstania
   • Chrzest zadatkiem i szkołą zmartwychwstania
   • Wspólnota drogi z Chrystusem
 • ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
  • CHRZEŚCIJANIN ŚWIADKIEM ZMARTWYCHWSTAŁEGO
   • Miłość mocniejsza niż śmierć
   • Nowe życie
   • Świadkowie Zmartwychwstania
   • Spotkanie ze Zmartwychwstałym zobowiązuje
  • DZIEŃ, KTÓRY PAN UCZYNIŁ
   • Jezus żyje i my żyć będziemy
   • Nowe życie wraz ze Zmartwychwstałym
  • KOŚCIÓŁ WIARYGODNYM ŚWIADKIEM ZMARTWYCHWSTANIA
   • Cud zmartwychwstania
   • Czym jest zmartwychwstanie dla ciebie?
   • Świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa
   • Przesłanie płynące ze Zmartwychwstania
  • PASCHA JEZUSA NASZYM PRZEJŚCIEM ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA
   • Baranek Paschalny symbol nowego życia
   • Baranek, który był zabity, a jednak żyje
  • RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA ZE SPOTKANIA ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
   • Świadectwo pierwszych świadków zmartwychwstania fundamentem naszej wiary
   • W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
   • Zmartwychwstanie Pana źródłem nowej, zwycięskiej nadziei (1 P 1, 3)

 • Tytuły: Głosimy śmierć Twoją. Wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie. Homilie na Triduum Paschalne
 • Autor: Abp Henryk J. Muszyński
 • ISBN Ebooka: 9788381273008, 9788381273008
 • Data wydania: 2019-09-19
 • Identyfikator pozycji: e_1bfk
 • Kategorie:
 • Wydawca: Bernardinum