Szczegóły ebooka

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2016. T. 18

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2016. T. 18

Maksymilian Pazdan

Ebook

Osiemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera nakierunkowany na kwestie praktyczne artykuł poświęcony kolizyjnym zagadnieniom umów przedwstępnych. Kolejne opracowanie dotyczy z kolei podstaw i uzasadnienia do stosowania przez sąd krajowy obcych norm kolizyjnych. Poza tym w bieżącym tomie czytelnik znajdzie publikację poświęconą aspektom kolizyjnym styku prawa prywatnego i publicznego. Warty uwagi jest także artykuł przedstawiający wybrane, szczególnie nurtujące teoretyków i praktyków prawa, kwestie związane z przepisami wymuszającymi swoje zastosowanie. Warto poza tym zapoznać się z teoretycznym opracowaniem omawiającym zasadę najściślejszego związku, stanowiącą regułę kierunkową prawa prywatnego międzynarodowego. Osiemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka Sprawozdanie z II Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego („O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego”), który odbył się w Katowicach w dniach 23–24 października 2015 roku.

Spis treści

Studia

Jadwiga Pazdan: Umowy przedwstępne w prawie prywatnym międzynarodowym / 7
Maksymilian Pazdan: Stosowanie obcych norm kolizyjnych 19
Wojciech Popiołek: Styk prawa prywatnego i publicznego z kolizyjnoprawnego punktu widzenia / 31
Maciej Mataczyński: Przepisy wymuszające swoje zastosowanie — wybrane zagadnienia / 59
Marcin Czepelak: Zasada najściślejszego związku jako reguła kierunkowa prawa prywatnego międzynarodowego / 81

Materiały

Sprawozdanie z II Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego, Katowice, 23—24 października 2015 roku (Agata Kozioł, Witold Kurowski) / 99

  • Tytuł: "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2016. T. 18
  • Autor: Maksymilian Pazdan
  • ISBN: 2353-9852, 23539852
  • Data wydania: 2019-09-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1bmc
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego