Szczegóły ebooka

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2016. T. 19

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2016. T. 19

Maksymilian Pazdan

Ebook

W dziewiętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego, we wprowadzającym artykule, czytelnik znajdzie teoretyczne omówienie wybranych zagadnień odnoszących się do najczęściej stosowanych w normach kolizyjnych łączników personalnych osób fizycznych. W kolejnym opracowaniu – już bardziej praktycznym – wskazano sposoby wyznaczania statutu personalnego osób prawnych i wskazano wady oraz zalety każdej z proponowanych metod. Godna polecenia jest także publikacja poświęcona problematyce spadkowej na tle rozporządzenia UE 650/2012, odnosząca się do zasady jednolitości statutu spadkowego. Oprócz tego, w bieżącym tomie czasopisma, swoje miejsce znalazło poza tym opracowanie dotyczące obecnej sytuacji arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim.  Dopełnienie tomu stanowi studium poświęcone prawu małżeńskiemu oraz spadkowemu w świecie orientalnym oraz publikacja postanowienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 8 marca 2016 r. (sygn.: V Cz 664/15) o skierowaniu pytania prejudycjalnego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie skuteczności zapisu windykacyjnego w odniesieniu do nieruchomości położonej w państwie, którego prawo nie zna tej instytucji prawnej.

Spis treści

Studia

Mateusz Pilich: Łączniki personalne osób fizycznych w prawie prywatnym międzynarodowym (zagadnienia wybrane) / 7
Arkadiusz Wowerka: Wyznaczanie statutu personalnego osób prawnych / 35
Katarzyna Anna Dadańska: O realizacji zasady jednolitości statutu spadkowego w świetle rozporządzenia nr 650/2012 / 65
Łukasz Chyla: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim / 89

Materiały

Hilmar Krüger: Prawo małżeńskie i spadkowe w dzisiejszym świecie orientalnym  / 111
Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2016 r. (V Cz 664/15) / 125

  • Tytuł: "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2016. T. 19
  • Autor: Maksymilian Pazdan
  • ISBN: 2353-9852, 23539852
  • Data wydania: 2019-09-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1bmd
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego