Szczegóły ebooka

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2017. T. 21

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2017. T. 21

Maksymilian Pazdan

Ebook

W dwudziestym pierwszym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego czytelnik znajdzie dwa artykuły poświęcone problematyce spadkowej na tle rozporządzenia UE 650/2012, jak również opracowanie dotyczące wskazania prawa właściwego dla zaskarżania czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli na gruncie rozporządzenia upadłościowego. Godne polecenia są także artykuły z zakresu prawa autorskiego, omawiające zagadnienie osierocenia utworu w kontekście poszukiwania podmiotów uprawnionych z tytułu majątkowych praw autorskich, jak również opisujące zjawisko trademark trollingu po zmianie procedury uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy. Oprócz tego, w bieżącym tomie czasopisma swoje miejsce znalazło także opracowanie poświęcone unormowaniu spraw małżeńskich i spraw spadkowych w Kodeksie prawa prywatnego międzynarodowego Monako z 2017 r. Dopełnienie tomu stanowi omówienie postanowień konwencji haskiej o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu z 1985 r. wraz z jej tłumaczeniem.

Spis treści

Studia

Łukasz Żarnowiec: Odesłanie w ujęciu przepisów rozporządzenia spadkowego / 7
Karolina Rybak: Staranne poszukiwania podmiotów uprawnionych z tytułu majątkowych praw autorskich jako kluczowa przesłanka ustalania statusu osierocenia utworu / 43
Anna Wieczorek: Ustalenie prawa właściwego w świetle rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 / 69
Robert Obrzud: Wyznaczanie prawa właściwego dla zaskarżania czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego / 95
Michał Ryba: Zjawisko trademark trollingu — problem, z jakim mogą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy po zmianie procedury uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy / 109
Paulina Twardoch: Sprawy małżeńskie i spadkowe w świetle Kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego Monako z 2017 roku / 131

Materiały

Maciej Zachariasiewicz: Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu z 1985 roku — wprowadzenie / 149
Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu z 1985 roku (tłumaczenie: Maciej Zachariasiewicz) / 159

  • Tytuł: "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2017. T. 21
  • Autor: Maksymilian Pazdan
  • ISBN: 2353-9852, 23539852
  • Data wydania: 2019-09-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1bmf
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego