Szczegóły ebooka

Rasputin. Demon i kobiety

Rasputin. Demon i kobiety

René Fülöp-Miller

Ebook

Rozpustnik, pielgrzym, wędrowiec. Święty mędrzec, cudotwórca, odkupiciel. Doradca i przyjaciel cara - polityk i cham, nawiedzony i seksoholik. Ukochany i znienawidzony. Największy celebryta Rosji na przełomie XIX i XX wieku.

Grzegorz Jefimowicz Rasputnin. Syn furmana. W młodości ciężko pracował, ostro pił i okrutnie się łajdaczył. Do momentu, kiedy otrzymał dar jasnowidzenia. W wieku 33 lat zostawił żonę i dzieci, wstępił do klasztoru, poznał sektę chłystów, których zdaniem grzech nie przeszkadza w jedności z Bogiem, a przygodny seks i rozpusta jest drogą do zbawienia, na równi z pielgrzymowaniem.

Zostaje więc pielgrzymem, wędruje i latami poznaje prawdziwe życie chłopów rosyjskich. Już jako święty mąż trafia do stolicy. Jako jedyny potrafił uzdrowić z hemofilii następcę tronu, carewicza Aleksandra. Stał się przyjacielem i powiernikiem rodziny carskiej.

Potrafił załatwić każdą posadę, kontrakt, decyzję na carskim dworze. Brał gigantyczne łapówki, ale też wspomagał bezinteresownie biednych. Obalał ministrów i premierów. Nazywali go carem nad carami. Otaczał się zawsze gronem wyznawczyń, uczennic i wielbicielek: arystokratek, zakonnic, mieszczek, kobiet opętanych, które widziały w nim Boga, a seks z nim uznawały za akt religijny. Pił, śpiewał i tańczył całymi nocami. Jedni go kochali, inni szczerze nienawidzili. Dlatego został zamordowany, a jego śmierć była tak niezwykła, jak jego życie.

Książka ukazuje postać Rasputina w wielu wymiarach. Poznajemy dzięki niej także życie duchowe i polityczne upadającej Rosji. Autor opierał się na licznych źródłach, próbując rozpoznać te sfałszowane, stworzone i podrzucone przez służby carskie, a potem też fałszywki sowieckie. Nie ocenia jednoznacznie swojego bohatera, ale próbuje go oddemonizować.

Jak różnie oceniali postać Rasputina nawet mu współcześni, pokazuje zamieszczony jako dodatek tekst Ferdynanda Ossendowskiego z jego zbioru felietonów podróżniczych, opisujących życie w Rosji przed rewolucją bolszewicką i u jej progu, pod tytułem Cień ponurego Wschodu. Autor spotkał osobiście Rasputina, którego postać próbuje rzetelnie opisać czytelnikowi. Jakże inny jest opis René Fülöpa-Millera

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • Wstęp
 • 1. Maski Rasputina
 • 2. Lata nauki i wędrówki
 • 3. Kaznodzieja z podziemnej izdebki
 • 4. W obliczu arcykapłanów
 • 5. Nieszczęsna sielanka w Carskim Siole
 • 6. Przyjaciel
 • 7. Pielgrzymka pokutna wielkiego grzesznika
 • 8. Z historii jednej klatki schodowej
 • 9. Ojciec Grzegorz przyjmuje gości
 • 10. W sanktuarium
 • 11. Tańczący mędrzec
 • 12. Bunt przeciwko świętemu diabłu
 • 13. Przyjęcia u księcia Adronnikowa
 • 14. Morderca z gitarą
 • 15. Okręt śmierci
 • Źródła zdjęć i ilustracji
 • Wykaz źródeł i literatury
 • Antoni Ferdynand Ossendowski o Rasputinie
 • Przypisy
 • Tytuł: Rasputin. Demon i kobiety
 • Autor: René Fülöp-Miller
 • Tytuł oryginału: Rasputin: The Holy Devil
 • Tłumaczenie: Bernard W
 • ISBN: 9788366177772, 9788366177772
 • Data wydania: 2019-10-31
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1d20
 • Wydawca: Zona Zero