Helion


Szczegóły ebooka

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć


Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, pedagogów, metodyków, arteterapeutów oraz studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy prowadząc różne grupy zajęć, poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i wprowadzający – pozwala na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej arteterapii. Natomiast część druga zawiera scenariusze zajęć wraz z dokumentacją fotograficzną, ujęte w trzech blokach tematycznych: Zmysły, Cztery pory roku i Interakcje. Uczestnikami proponowanych warsztatów mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież licealna.

Wstęp 9

 

Część I. Wprowadzenie do problematyki

 

1. Arteterapia            13

1.1. Co to jest arteterapia?    13

1.2. Kilka słów o historii arteterapii  14

1.3. Narodziny arteterapii     16

1.4. Polska terminologia        18

1.5. Arteterapia/arteterapie w Polsce          19

1.6. Terapia przez twórczość – twórcza terapia       26

1.7. Terapie ekspresyjne i polisensoryczne   29

1.8. Terapie kreatywne          31

1.9. Arteterapia holistyczna   34

 

2. Arteterapia dla dzieci i młodzieży w praktyce  39

2.1. Uczestnicy           39

2.2. Prowadzący         40

2.3. Twórczość            41

2.4. Sztuka      43

2.5. Kształcenie wolności i odpowiedzialności          44

2.6. Uruchamianie zmysłów  45

2.7. Struktura realizacji zadań arteterapeutycznych            48

 

Część II. Scenariusze zajęć

 

3. Zmysły        55

Wzrok  55

Ćwiczenie 1. Bujanie w obłokach 56

Ćwiczenie 2. Chmury        58

Ćwiczenie 3. Rysowanie powietrzem       60

Ćwiczenie 4. Dziury w drzewach  62

Ćwiczenie 5. Spotkanie z cieniem 64

Dotyk   66

Ćwiczenie 1. Frottage       67

Ćwiczenie 2. Dotknięcie ziemi      69

Ćwiczenie 3. Malowanie dziesięcioma palcami  71

Ćwiczenie 4. Istota dotykania, istota postrzegania          73

Ćwiczenie 5. Patyki, patyczki        74

Słuch   77

Ćwiczenie 1. Sztuka milczenia      77

Ćwiczenie 2. Rysowanie do muzyki          79

Ćwiczenie 3. Malowanie muzyki, malowanie ręką partnera      81

Smak   83

Ćwiczenie 1. Owoce          84

Ćwiczenie 2. Warzywa      89

Węch   93

Ćwiczenie 1. Kwiaty na talerzu     94

Ćwiczenie 2. Perfumeria   99

 

4. Cztery pory roku   101

Zima    101

Ćwiczenie 1. Malowanie na śniegu          102

Ćwiczenie 2. Ślady na śniegu        104

Wiosna            105

Ćwiczenie 1. Kwiaty, kwiatki, kwiatuszki  107

Ćwiczenie 2. Poszukiwanie wiosny           108

Lato     111

Ćwiczenie 1. Rysunek w trawie    112

Ćwiczenie 2. Body painting, body art       113

Jesień  115

Ćwiczenie 1. Jesienne liście          116

Ćwiczenie 2. Jesienna natura       118

 

5. Interakcje   121

Ćwiczenie 1. Moja głowa, twoja głowa, nasze głowy      124

Ćwiczenie 2. Ręce 128

Ćwiczenie 3. Dotknięcie gotyku    130

Ćwiczenie 4. Wznoszenie się        133

Ćwiczenie 5. Maska, maski           135

Ćwiczenie 6. Magia kwiatów – dzieci kwiaty       139

Ćwiczenie 7. Powiązany, skrępowany, uwikłany  142

Ćwiczenie 8. Mój T-shirt   146

Ćwiczenie 9. Ni ptak, ni ryba, ni zwierzę, ni gad 149

Ćwiczenie 10. Anioł czy diabeł      153

Ćwiczenie 11. Z dystansu  156

Ćwiczenie 12. Metafora, ironia, groteska           158

 

Zakończenie   163

 

Bibliografia    165