Zarządzanie

Niniejsza kategoria naszej biblioteki cyfrowej przyda się zwłaszcza menedżerom, dyrektorom, prezesom i właścicielom firm. Zawarte tutaj publikacje omawiają różne zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami, dbania o ich bezpieczeństwo, kontrolowania jakości itp. Dowiedz się zatem, jak podejmować trafne decyzje strategiczne.

Agile w akcji. Kurs video. Scrum jako narzędzie sukcesu projektowego

Kamil Senecki

Angielski w zarządzaniu projektami. Kurs video. Zagadnienia językowe i merytoryczne

Rafał Tondera

Business Creator. Jak zbudować biznes. Kurs video

Marcin Kądziołka

Design Thinking. Kurs video. Myślenie projektowe w praktyce

Dominika Urbańczyk, Julia Klyus

Grow Your Business. Powiększ swój biznes. Kurs video

Marcin Kądziołka

Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki zarządzania projektami

Sebastian Wilczewski

Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy zarządzania projektami

Sebastian Wilczewski

Skuteczny szef. Kurs video. Jak wspierać podwładnych i utrzymać ich efektywność w trudnych sytuacjach

Andrzej Niemczyk