Helion


Szczegóły ebooka

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka


Znakomita książka z dziedziny psychologii społecznej, prezentująca techniki wywierania wpływu, skierowana jest do wszystkich zainteresowanych wpływaniem na innych ludzi oraz tych, którzy pragną obronić się przed niepożądanym oddziaływaniem bądź manipulacją. Książka skierowana jest do osób, które zawodowo zajmują się wpływaniem na innych: do dziennikarzy i psychologów, kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców. Służyć może wiedzą i pomocą zarówno tym, którzy chcą wpływać na innych, jak i tym, którzy pragną się obronić przed niepożądanym wpływem.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • NOTA OD TŁUMACZA
 • KOMENTARZ AUTORA
 • WSTĘP
 • Rozdział 1 NARZĘDZIA WPŁYWU
 • Rozdział 2 REGUŁA WZAJEMNOŚCI
 • Rozdział 3 ZAANGAŻOWANIE I KONSEKWENCJA
 • Rozdział 4 SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI
 • Rozdział 5 LUBIENIE I SYMPATIA
 • Rozdział 6 AUTORYTET
 • Rozdział 7 NIEDOSTĘPNOŚĆ
 • Rozdział 8 WPŁYW W MGNIENIU OKA
 • BIBLIOGRAFIA
 • ŹRÓDŁA RYCIN I FOTOGRAFII
 • PRZYPISY