Szczegóły ebooka

ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców

ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców

Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska

Ebook

ADHD to najczęstsze zaburzenie rozwojowe dotyka 5% dzieci. ADHD ze względu na swoje objawy utrudnia osiągnięcie sukcesów szkolnych, zawodowych, towarzyskich. Nasilenie objawów ADHD zmniejsza się z upływem czasu. Wczesne rozpoczęcie terapii indywidualnej dziecka oraz terapii rodzinnej znacząco zwiększa szansę na zmianę zachowania dziecka. Proces leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to równoczesna praca z dzieckiem, rodzicami i szkołą. Ważne jest zatem dostarczenie rodzicom i wychowawcom informacji o zaburzeniu dziecka, jego przyczynach, przebiegu i ewentualnych następstwach, a także lub może przede wszystkim o procesie terapii i ich własnym w nim udziale.

Książka - napisana przez znakomity zespół, który od dawna zajmuje się dziećmi z ADHD i prowadzi właściwie jedyną specjalistyczną poradnię w Polsce - dostarcza uporządkowanej wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jego etiologii i mechanizmu powstawania. Tym samym uwalnia ona rodziców, przynajmniej w części, z poczucia winy i pozwala na zaprzestanie zadawania ciągłych pytań: "Co złego zrobiliśmy?" i "Jaki jest nasz udział w powstawaniu tego schorzenia?". Równocześnie jednak uświadamia, jak różnego rodzaju działania wychowawcze, często stosowane w dobrej wierze, mogą wzmacniać objawy zaburzenia, a także wskazuje, jak temu zapobiegać.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • Przedmowa
 • CZĘŚĆ I Podstawowe wiadomości na temat ADHD
  • Rozdział 1 Określenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej1
  • Rozdział 2 Szerzej o typowych objawach ADHD
  • Rozdział 3 Rozpowszechnienie i przyczyny ADHD
  • Rozdział 4 Rodzina dziecka z ADHD
  • Rozdział 5 Życie osoby z ADHD
  • Rozdział 6 Powikłania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • CZĘŚĆ II Diagnoza, leczenie, zaburzenia współistniejące
  • Rozdział 7 Diagnoza
  • Rozdział 8 Rola specjalistów w pracy z dzieckiem z ADHD
  • Rozdział 9 Leczenie farmakologiczne
  • Rozdział 10 Zastosowanie diety w leczeniu ADHD
  • Rozdział 11 ADHD a choroba tikowa
  • Rozdział 12 Problemy z zachowaniem
  • Rozdział 13 Dlaczego nie odnoszą sukcesu, czyli o specyficznych trudnościach szkolnych
 • CZĘŚĆ III Praktyczne porady, czyli przepis na sukces
  • Rozdział 14 Okulary, czyli specyficzne strategie ukierunkowane na radzenie sobie z objawami ADHD92
  • Rozdział 15 Odrabianie lekcji
  • Rozdział 16 Inne typowe problemy związane z objawami ADHD
  • Rozdział 17 Wydawanie poleceń
  • Rozdział 18 Bardzo ważna jest samoocena
  • Rozdział 19 Praca na pozytywach: pochwały, nagrody, podkreślanie sukcesów, systemy żetonowe
  • Rozdział 20 Normy i zasady
  • Rozdział 21 Konsekwencje, czyli co zrobić, gdy dziecko łamie zasady
  • Rozdział 22 Obelgi, wyzwiska i inne słowa, które ranią
  • Rozdział 23 Wybuch, czyli jak sobie poradzić z nagłym pojawieniem się agresji impulsywnej
  • Rozdział 24 Nadpobudliwe dziecko w szkole
  • Rozdział 25 Wskazówki dla nauczycieli
 • Załącznik 1 Kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według klasyfikacji ICD-10 (zespół hiperkinetyczny) oraz klasyfikacji DSM-IV TR (ADHD)
 • Załącznik 2 Kryteria diagnostyczne zaburzenia opozycyjno-buntowniczego według klasyfikacji DSM-IV TR oraz zaburzeń zachowania według klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV TR
 • Przypisy
 • Tytuł: ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców
 • Autor: Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska
 • ISBN: 9788374895279, 9788374895279
 • Data wydania: 2019-12-03
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1e9h
 • Wydawca: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne