Helion


Szczegóły ebooka

Dama pikowa

Dama pikowa


„Dama pikowa” to słynne opowiadanie Aleksandra Puszkina, na podstawie którego powstały opery, filmy, spektakle, balet i operetka.